17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi

Osmanlı Devletinde 17. ve 18. yüzyıllarda vergi meselesinin ele alındığı bir dersi sizlerle paylaşıyoruz. Şevket Pamuk, Osmanlı iktisadi sisteminin çözülmesi tartışmalarını vergi politikaları üzerinden ele alıyor. Pamuk’un ifade ettiği şekliyle, iktisadi meseleler askeri olanlarla iç içe seyretmiş ve birbirini etkilemiştir. Vergilerin bölgesel toplanmasından, merkezi toplanma aşamasına geçişte devletin yaşadığı tecrübeler, onun Batı ile olan ilişkisini de etkilemiştir. Vergi meselesi odağında 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ekonomisine yönelik bilgilendirici bir ders…