Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi

“…Fıkhın hükmü geneldir. Çünkü maksadı dinin minaresini yükseltmek ve onu yüceltmektir. Tasavvufun hükmü ise,hastır,özeldir genel değildir. Çünkü o kul ile Rabb’i arasında olan bir muameledir. Dolayısıyla fakih kimsenin, sufi kimseye itirazı doğrudur;ancak sufinin fakihe itirazı doğru olmaz. Tasavvuftan fıkha dönüp onunla yetinmek mümkündür. Ancak tasavvuf fıkıhsız olmaz. Her ne kadar mertebe itibariyle tasavvuf fıkıhtan üstün olsa da fıkıh bırakılıp tasavvufa gidilemez. Tasavvuf fıkıhsız olamaz.
Ancak fıkıh daha sağlam ve maslahat açısından daha geneldir. Bunun için şöyle söylenmiştir:
‘Sufi, fıkıhçı olmalıdır; ancak her fıkıhçı sufi olmayabilir.”

Kaynak: Kitap Yurdu