Teorik ve Pratik Bakımından Dünya’da ve Türkiye’de İslami Finans

İçindekiler
Bölüm – Dünya’da İslami Finans- Teorik Olarak İslami Finans
İslami Finans Kavramı
İslami Finansın Gelişiminin Dinamikleri
İslami Finansın İlkeleri.
İslam’ın Faiz Yaklaşımı
İslami Finansal Akitler
İslami Finans Sektöründe Uluslararası Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Pratik Olarak İslami Finans
İslami Finansın Gelişim Süreci
Küresel İslami Finans Hizmetleri Sektörü (Varlıkların Büyüklükleri)
Küresel İslami Finansal Varlıkların Bölgelere Göre Dağılımı
En İyi İslami Finans Kurumlar
İslami Finansın Bileşenleri
Bölüm – Türkiye’de İslami Finans
Türkiye ‘de İslami Finansın Tarihi
Katılım Bankacılığı
Katılım Bankacılığının Türkiye Ekonomisine Olası Katkıları
Katılım Bankalarının Finansal Faaliyetleri
Katılım Bankacılığının Sektörel Görünümü

Kaynak: Kitap Yurdu