Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2018 verilerini açıkladı.

Buna göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2018 yılında 3 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 yılında yüzde 24,8 iken, 2018’de yüzde 21,6 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise, 2010 yılında yüzde 18,5 olan yoksulluk oranı 2018’de yüzde 16,1’e düştü.

2012’de yüzde 14,4 olan yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı, 2018’de 1,9 puan artarak yüzde 16,3’e çıktı.

Okullaşma oranı arttı

Beş yaş net okullaşma oranı 2015’de yüzde 67,2 iken 2018’de 8 puan artarak yüzde 75,2’ye çıktı.

2010’da yüzde 32,3 olan örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı, 2017’de yüzde 24,5’e düştü. 2018’de bu oran erkekler için yüzde 15,6, kadınlar için yüzde 33,6 oldu.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,03’e ulaştı

Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010’da yüzde 0,8 iken bu oran 2018’de yüzde 1,03 olarak kaydedildi.

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010’da yüzde 27,1’den 1,4 puan artarak 2018’de yüzde 28,5’e çıktı.

Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı arttı

Türkiye’nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2018 döneminde yaklaşık dokuz kat artarak, 2018’de 8 milyar 612 milyon dolar oldu. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010’da yüzde 0,13 iken, 2018’de yüzde 1,1’e yükseldi.

Kaynak: Dünya