Kalkınma Ajansı Nedir?

Kalkınma ajansları faaliyetlerine 2006 yılında pilot olarak kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları ile başladı. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında tüm yurt sathında kurulan kalkınma ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Kalkınma ajansları bölgesel önceliklere göre sağladıkları finansal destekler yanında bölgelerinin yatırım potansiyellerini tespit etmekte, bunları yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtmakta ve yatırımcılara rehberlik yapmaktadır. Sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ile hazırladıkları tematik ve sektörel araştırmaları ilgili kesimlerin hizmetine sunmaktadır.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı