Kuveyt Türk İhracatçıların Yanında

Kuveyt Türk, Eximbank tarafından geliştirilen ve ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için alacakların ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmasını sağlayan Kısa Vadeli Alacak Sigortası sistemine entegre oldu. Alacak sigortasıyla ihracatçıların Eximbank tarafından kapsama alınan 238 ülkedeki alıcılara yapacağı 360 güne kadarki vadeli tüm sevkiyatları, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanıyor. Herhangi bir olumsuzluk durumunda sigorta kapsamına alınan brüt fatura tutarının yüzde 90’ı tazmin ediliyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ihracatçıların desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek “Türkiye’nin 2018’deki yıllık ihracatı 168 milyar doları aştı. Bu tutarın yüzde 68’ini açık hesap olarak da bilinen mal mukabili ihracat oluşturuyor. Teminat üretemediklerinden dolayı açık hesap çalışan ihracatçılarımızın finansmana erişimleri güçleşiyor. Eximbank, bu durumda olan ihracatçılarımıza Kısa Vadeli Alacak Sigortası’yla bir çözüm sunuyor. Eximbank; ihracatçıların yurt dışı satışlarından doğan alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla alacakları, ticari ve politik risklere karşı sigortalıyor. Bankalar da bu sigorta poliçesini teminat olarak kabul ediyor ve ihracatçılarımıza finansman sağlıyor. Biz de bu sisteme dâhil olan ilk katılım bankası olarak bundan böyle mal mukabili ihracat yapan tüm ihracatçılarımızın da yanındayız.” dedi.

Kaynak: Katılım Finans Dergisi