İslami Finansın Sosyal Adalet Üzerindeki Etkisi Artıyor

İslami finansın, dayalı olduğu adalet, eşitlik ve etik prensiplerinin sosyal refahı artırmaya yönelik olması yıllar içerisinde sağlam bir ilerleme kaydetmesine yol açmıştır

Malezya’da Başbakanlığa Bağlı İslami İşlerden Sorumlu Bakan Datuk Seri Dr Mücahid Yusof, İslami finans ilkelerinin toplumun sosyal adaletini ve ekonomik refahını sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri de teşvik ettiğini söyledi.

Bank İslam Malezya Bhd’in Yatırım ESG Konuşmaları 2019’da açılış konuşmasını yapan Bakan, “Bu etik, yalnızca Müslümanların kişisel yaşamları için değil aynı zamanda iş yapma biçimleri de dahil olmak üzere tüm yönleri için aynı derecede geçerlidir. İnsanlığın yeryüzündeki sorumluluğu, dürüstlük ve samimiyet gibi üst düzey ilkeler, iş etiği çerçevesinin temelini oluşturur ”dedi.

Bakan Mücahid, ayrıca “İslami fon yönetimi, -daha adil bir servet dağılımı sağlarken katılımcıların finansal ihtiyaçlarını somut, adil, güvenilir ve dürüst bir tutumla entegre ederek karşılamayı amaç edinen- İslami finans prensipleri tarafından yönlendirilmektedir.” diye ekledi.

Kaynak: Katılım Finans Dergisi