AAOIFI 14. Muhasebe Kurulu Toplantısı, TKBB Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI); yayımladığı standartların geliştirilme sürecinde ve taslak standartlar yayımlanmadan önce paydaş ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlediği tanıtım toplantılarına devam ediyor. Bu bağlamda AAOIFI tarafından gerçekleştirilen muhasebe kurulu toplantılarının 14’üncüsü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Kamu Gözetim Kurumu (KGK) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Faizsiz Finans Muhasebe Standartları’ndan olan İcâre (Kiralama) Standardı’nı ele almak amacıyla düzenlenen 14’üncü Muhasebe Kurulu Toplantısı, finansal muhasebe standartlarına yönelik kavramsal çerçevenin taslağı üzerine istişarelerle başladı. Etkinlikte bir önceki kurul toplantısında gözden geçirilen taslağın, resmî olarak yayınlanması öncesi 1 No’lu Mali Muhasebe Standardı (FAS1) ile uyumlu hâle getirilmesi üzerine öneriler ve çalışmalar ortaya koyuldu. “İslami Banka ve Finansal Kuruluşların Mali Tablolarının Genel Sunumu ve Açıklamaları” başlıklı revize edilmiş FAS1 standardının taslak metnini inceleyen AAOIFI Yönetim Kurulu, söz konusu beyanların tüm maddelerini şer’i gerekliliklerin yanı sıra muhasebe ve finansal raporlamalardaki birincil uygulamalara uygun bir şekilde açıklayan teknik bir sürüm geliştirilmesine karar verdi. Toplantıda ayrıca, Vakıf Standartlarını Geliştirme Projesi’nin bir parçası olarak vakıflarda finansal muhasebe standardı ön çalışması ve danışma notları da incelendi.

Kaynak: http://katilimfinansdergisi.com.tr/dergi/15/24/#zoom=z