İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

“Nasıl hak ederseniz, öyle yönetilirsiniz”

Bu kitap, Temmuz 1966-Mart 1967 tarihleri arasında Aylık Diriliş Dergisi’nde Mehmet C. Güneş takma adıyla çıkan yazılardan oluşmuştur. İlk baskısı 1967 yılında Ötüken Yayınevi’nce yapılan kitap, ikinci baskısından itibaren Diriliş Yayınları’ndan çıkmaktadır.

Sezai Karakoç, “İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü” adlı kitabında, İslam’ın sanıldığı gibi sadece bir inanış ya da sadece ekonomik bir doktrin olmadığını; bir dünya görüşü, yaşayışı ve medeniyet tarzı olduğunu anlatıyor. Hz. Ömer devrinin ekonomisinden örnekler var kitapta. Sık sık adı anılan, kurtuluş yolu sanılan sosyalizm ve kapitalizmin ya bir şeyi tamamen yücelttiğini ya da tümüyle yerdiğini; tam anlamıyla ifrat ve tefritte bocaladığını anlatıyor kitap ve çözüm yolu olarak her hali dengede bir sistemi, İslam’ı hatırlatıyor bize.

Kitabın sonunda İslam toplumunun anlatıldığı gibi ekonomik yönüyle de çalıştırılması için, “İslam idealinin gönüllere yerleşmiş olması ve İslam şuurunun elle tutulurcasına canlı olması” gerektiği vurgulanıyor.

İslam toplumlarını batılıların ve komünistlerin elinden ve dilinden kurtaracak kahraman nesil, şüphe yok ki, İslam toplumunun ekonomisini de yeni baştan düzenlemek ve kurmak zorundadır.