Yeni Dönemin Finansman Araçları

Bu analiz ekonomi politikaları noktasında öngörülen yeni dönemin ve yeni hedeflerin finansmanı konusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda hem Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan yenilikçi enstrümanlara hem de yeni dönemin kaçırılmaması gereken trendlerine dikkat çekmektedir.

Türkiye ekonomisinin temel sorunlarının başında sermaye birikimi, finansmana erişim, yeni fikirlerin ve hatta kamunun finansmanı konuları gelir. Özellikle de son on beş yılda ekonomide katedilen mesafelere rağmen finansman konusunda alınacak uzun, ince bir yol mevcuttur. Ulusal ve uluslararası boyutta daha bağımsız politikalar yürütmenin amaçlandığı, krizlerle mücadelede yeni stratejilerle birlikte bir büyüme ve dönüşüm hamlesine girişilen bir dönemde finansman konusu ve yeni fikirlerin uzun vadeli fonlanması politika yapıcıların odaklanması gereken önemli hususlar arasında yer almaktadır. Nitekim daha güçlü, altyapısı sağlam bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma hikayesi oluşturmak için yeni hikayenin finansman ihtiyacının da iyi planlanması elzemdir. Diğer yandan küresel güç dengesindeki oynamalar da Türkiye gibi yeni oyuncular/ülkeler için önemli fırsatlar içerir. Böylesi çalkantılı bir dönemde politika yapıcılar mevcut manevra araçlarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yeni teknolojilerin oturması için gerekli yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması noktasında sorumluluk üstlenmelidir.

Kaynak: https://www.setav.org/analiz-yeni-donemin-finansman-araclari/