Düşünce Tarihi mi Entelektüel Tarih mi?

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), 15 Aralık 2018 tarihinde İlmi Tartışma Toplantısı gerçekleştiriyor.
Toplantıda, İslam İktisadı Tarihini Nasıl Çalışmalayız? Düşünce Tarihi mi? Entellektüel Tarih mi? konuları Prof. Dr. Erol Özvar ve Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan karşılıklı müzakere edilecektir.
İLKE Derneğinde gerçekleşecek olan İlmi Tartışma Toplantısı’na davetlisiniz.

Ahmet Faruk Aysan,
1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. University of Maryland College Park’ta 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2005’ten itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeyi sürdürmektedir. Uluslararası finans, makroekonomi, ekonomi politik, bankacılık ve finans konularında uzmanlaşan Aysan, birçok uluslararası derginin Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesidir. Akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Aysan, 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erol Özvar,
1966 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra,” Tarihsel Temelleri Açısından Marxist ve Neoklasik İktisat Okullarında Değer ve Bölüşüm Problemi” isimli teziyle yüksek lisansını, “XVII. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim: Rum Hazine Defterdarlığından Tokat Voyvodalığına Geçiş” teziyle ise doktorasını vermiştir. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör ünvanını almıştır. 2009-2012 yılları arasında Harvard University’de misafir öğretim üyeliği yapan Özvar,
Erol Özvar, Marmara Üniversitesinde Rektör olarak görevine devam etmektedir.