İKSAR Açıldı

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılmakta ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişiye ulaşmaktadır. Bu teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını ve toplumda bilinç oluştururak yaygınlaşmasını kendisine özel olarak amaç edinen İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturmakta ve bu programdaki ‘düşük gelir grubundaki insanlara gelir getirici bir faaliyette kullanmak için ihtiyaç duydukları sermayeyi herhangi bir fazlalık almadan, karz-ı hasen ile sağlayarak gelirlerini, yaşam standartlarını arttırma’ niyeti İKSAR’a (إكثار) da ismini vermektedir. İhtiyaç sahiplerine verdiğimiz karz-ı hasenlerle birlikte programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması olmuştur.

İKSAR’ın amacı sadece İslami mikrofinans programını hayata geçirmek değil bunun yanında İslam iktisadının finans dışındaki alanlarıyla ilgili de projeler, uygulamalar geliştirmektir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve İslam iktisadının yaşanmasına, içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerimizin artarak devam etmesi ve olabildiğince başka kurumlara da örnek teşkil etmesi hedeflerimiz arasındadır.

Karz-ı Hasen Programı

Hayrola Projesi

İKSAR