6. İslam İktisadı Atölyesi ve 2018 İslam İktisadı Ödülleri

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’nin Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile birlikte İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama Merkezi (İSİFAM)’nin ev sahipliğinde düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi tamamlandı. Üç gün boyunca önemli tartışmaların yapıldığı sekiz oturum ve bir panel gerçekleşti.

10 ülkeden 100’e yakın akademisyenin katıldığı ve 15 tebliğin sunulup tartışıldığı alanındaki etkili organizasyonlardan biri olan “İslam İktisadı Atölyesi”nin altıncısı “İslam İktisadında Metodoloji” başlığı altında gerçekleşti. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunuldu.

İslam İktisadında Metodoloji

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Mavi Salon’da gerçekleşen atölye oturumlarının ilkinde, İslam İktisadında usul tartışmaları ve Kur’an ile sünnetten referans alan bir iktisat disiplininin neleri içermesi gerektiği tartışıldı. İkinci oturumda ise fıkhi açıdan İslam iktisadı konuşuldu.

Atölyenin üçüncü oturumunda İslam iktisadı metodolojisinin kaynağı olarak tarih ve İslam iktisadı çalışmalarındaki hafıza kaybı üzerinde duruldu. Dördüncü oturum ise metodolojinin cari iktisattaki yeri ve rasyonalist düşüncenin İslam iktisadına etkisi ile ilgili görüşler ele alındı.

Atölyenin ikinci gününde gerçekleşen beşinci oturumda ise İslam iktisadının sosyal bilime entegrayonu tartışıldı. Altıncı oturumda İslam iktisadının açmazları ve Türkiye’de İslam iktisadın çalışmalarındaki metodoloji üzerinde durulurken yedinci oturumda Yeni nesil İslam iktisadı ve İslam iktisadının amacı olarak sünnetullahla ilgili tebliğler sunuldu. Son oturum ise oryantalizm ve İslam iktisadının ilişkisine dair bir tebliğ sunuldu.

Üç gün süren, bir panel ve sekiz oturumun gerçekleştiği 6. İslam İktisadı Atölyesi’nde akademisyenler İslam iktisadının bir sosyal bilim olduğu ve İslam’ın temel metinlerinden beslenerek insanların refahını sağlama amacı güttüğü konusunda birleşerek özgün bir ekonomik sistem olduğunu ifade ettiler.

Atölyede tebliğ sunan bilim adamları İslam iktisadının metodolojisi ile ilgili çalışmaların arttırılarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Oturumlarda İslam iktisadının sadece Müslümanlara değil tüm insanlara hitap ettiği kaydedildi.

6. İslam İktisadı Atölyesi’nde sunulan tebliğler önceki beş atölyede olduğu gibi İktisat Yayınları tarafından kitap haline getirilecek.

Ayrıca açılış panelinde, İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM), Türkiye’de ilk defa İslam iktisadı alanında ödüller verdi.

İslam Ekonomisi alanında yaptığı çalışmaların ışığında, 2018 yılı için İslam İktisat Araştırmaları Ödülü Prof. Dr. Cengiz Kallek’e verildi. İslam İktisat Düşüncesi Tarihi, Sosyal Servet İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi ve Asr’ı Saadet’te Yönetim-Piyasa İlişkisi kitapları ile İslam iktisadına yaptığı önemli katkılar için tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü, Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya takdim etti.

 

İslam İktisadı Uygulama Ödülü ise İslam iktisadının herkes için refah ve yoksulluğu bitirme gayelerini uygulamaya yönelik faaliyetlerinden ötürü Akhuwat Islamic Microfinance kuruluşu verildi. Ödül İGİAD Başkanı Ayhan Karahan tarafından kuruluşun kurucusu ve başkanı Muhammed Emced Sakib’e takdim edildi.

 

İslam İktisadına Katkı Ödülünü alan Hayrettin Karaman şehir dışında olduğu için programa katılamadı. Ödülü Karaman’ın oğlu Lütfullah Karaman’a veren İKAM Başkanı Lütfi Sunar, Karaman’ın yarım asrı aşkın süredir gerek danışmanlık faaliyetleri gerekse de ilmi çalışmalarıyla İslam iktisadının uygulanması yönünde gerekli olan fıkhi açılımları gerçekleştirdiğini ve bu alanın akademide kalmayarak uygulamaya aktarılmasında önemli roller üstlendiğini ifade etti.