2017 Yolsuzluk Algı Endeksi Açıklandı

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 118 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI)1Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal-TI), yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini sonlandırmak için insanları dünya çapında güçlü bir koalisyon içinde bir araya getiren, yolsuzlukla mücadeleye liderlik eden küresel bir sivil toplum örgütüdür. TI, yolsuzluktan arınmış bir dünyaya doğru değişimi yaratma amacını taşır.
TI 100’e yakın ülkede kurulmuş ülke kolları ile küresel bir ağ oluşturur. Bu ülke kolları, kendi alanlarında çeşitli yöntemlerle yolsuzlukla mücadele eder. Örgüt siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan ilgili aktörleri bir araya getirir. TI′ın ülke kolları ve paydaşları, yolsuzlukla mücadele reformlarının uygulanması için hükümetler nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunur ve savunuculuk kampanyaları yürütür.
, 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2017 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar yolsuzluk sıralamasında nüfusunun büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğu ülkelerin son sıralarda yer aldığını gösterdi. 2017 yılı Endeks sonuçlarına göre, y
olsuzluğun en az olduğu ülke Yeni Zelanda olurken bu ülkeyi sırasıyla, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsviçre, Singapur, İsveç, Kanada, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere takip etti . Listenin ilk 20 sırasında Müslüman ülke yer almazken ilk 30’a sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar girdi. Yolsuzluk algısının en kötü durumda olduğu ülkelere bakıldığında ise en son sırada Somali dikkat çekiyor. Bu ülkeyi sırasıyla Güney Sudan, Suriye, Afganistan, Yemen, Sudan, Libya, Gine-Bissau, Ekvator Ginesi ve Kuzey Kore takip etti.

Çalışma ilk defa 1995 yılında yapıldı ve yolsuzluk durumu en iyi olan ülke bu tarihte de Yeni Zelanda durumundaydı. İlk 10 sıra arasına aradan geçen 22 yılda sadece İngiltere girmeyi başardı. Sıralamada ufak değişiklikler yer alsa da 2017’de 10’uncu sırada yer alan İngiltere, 1995’teki 12. sırada kendine yer bulmuştu. Avusturalya ise söz konusu tarihler arasında 7’ncilikten 13’üncülüğe düştü. 41 ülkenin yer aldığı 1995 yılındaki çalışmada 38’inci sırada kendine yer bulan Venezuela ise 118 ülkenin yer aldığı son çalışmada 169’uncu sırada bulunuyor. 2012 ile 2017 yılları arasında yapılan çalışmada en çok puan kaybeden ülkeler ise şöyle sıralandı: Saint Lucia (-16), Bahreyn (-15), Suriye (-12) Türkiye (-10) Gine (-8).

Yolsuzluk Algı Endeksinin Metodolojisi

Her ülke için en az 3 uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi; uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtmaktadır. Araştırma metodolojisine göre 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret etmektedir.

Bu yıl, Türkiye’nin puanı belirlenirken bulguları kullanılan 8 araştırma sırasıyla; Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook, Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index, World Justice Project Rule of Law Index, PRS International Country Risk Guide, Varieties of Democracy Project, Economist Intelligence Unit Country Ratings’dir.

 

Kaynak

 

 

Notlar   [ + ]

1. Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal-TI), yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini sonlandırmak için insanları dünya çapında güçlü bir koalisyon içinde bir araya getiren, yolsuzlukla mücadeleye liderlik eden küresel bir sivil toplum örgütüdür. TI, yolsuzluktan arınmış bir dünyaya doğru değişimi yaratma amacını taşır.
TI 100’e yakın ülkede kurulmuş ülke kolları ile küresel bir ağ oluşturur. Bu ülke kolları, kendi alanlarında çeşitli yöntemlerle yolsuzlukla mücadele eder. Örgüt siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan ilgili aktörleri bir araya getirir. TI′ın ülke kolları ve paydaşları, yolsuzlukla mücadele reformlarının uygulanması için hükümetler nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunur ve savunuculuk kampanyaları yürütür.