Asr-ı Saâdet’te Ticaret ve Tüccar Sahâbiler

Sevgili İslam İktisadı takipçileri, bu hafta sizlere tanıtacağımız kitaplardan birincisi bizleri Asr-ı Saadet’e doğru bir yolculuğa çıkmaya ve iktisadi meselelerin temellerinden biri olan ticareti Peygamber Efendimiz (sav) ve Sahabeleri’nin (ra) asrında anlamaya çağırıyor. İGİAD yayınlarından çıkan bu güzel eseri okumanızı tavsiye ediyoruz.

Sahâbe’nin ilim kalelerinden biri olan Abdullah b. Mes’ûd (ra) Efendimiz’in (sas) şöyle buyurduğunu bize aktarır:

“Ancak iki kişiye hased/gıpta edilir. Bunlardan ilki; Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan tüccar, diğeri ise Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten alim”.

Tüccar ve Alim… Biri, el emeği, alın teri, kazandığı malı, Allah yolunda harcayarak, diğeri ise kendisine bahşedilen ilmi yine Allah’ın memnun olacağı şekilde kullanarak gıpta edilecek kametlere erişmişlerdir.

Zor zaman ve zeminlerde helal daire içinde ticaretlerini yapmaya çalışan, kazandıklarını da Allah yolunda harcamaktan bir an geri durmayan, bu amelleriyle de hiçbir gölgenin olmadığı gün arşın gölgesinde, gölgelenme ikramını kazanan özü ve sözü doğru olan tüm tüccarlara ithaf olunur.

Yazar Hakkında:
Muhammed Emin Yıldırım 1973 yılında Erzurum-Horasan’da dünyaya geldi. İlkokulu bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimi yıllarında bir yandan da
medresede Arapça ve temel İslami ilimler alanlarında dersler almaya başladı. Ardından 1989 ’da İstanbul’a gelerek İslami ilimlerdeki eğitimine devam etti. 1999 ile 2004 yılları arasında Mısır’da Arapça ve İslamî ilimleri de kapsayan eğitim çalışmalarında bulundu.
1995 yılından itibaren düzenli olarak haftalık dersler vermeye başladı. Bilahare bu dersleri, Hikmet Vakfı’nda ve Hikmet
Derneği’nde sürdürdü. Ekim 2010’da İstanbul’un Eyüp semtinde tarihi Zekai Dede Konağı’nda faaliyetlerine başlayan Siyer Araştırmaları Merkezi’nin kurulmasına öncülük etti. Her hafta Cumartesi günleri düzenli olarak söz konusu merkezde Siyer ve Sahabe konulu halka açık dersler vermektedir. Bu derslerin tamamı www.siyertv.com internet sitesinden yayınlanmaktadır.