İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu

Asad Zaman, “Reviving The Promise Of Islamic Economics”, Çeviri: Ali Can Yenice, Abdullah Talha Genç

Değerlendiren: Abdullah Talha Genç, Ali Can Yenice

Müslümanların dünya tasavvurlarına neden “İslam ekonomisi” de dâhil edilmiştir? Yoksa Müslüman olarak yaşamak ve dünyaya bu gözlerle bakmak olayları açıklamakta yeterli olmamakta mıdır? Gelinen nokta itibariye, yazarında söylediği gibi Müslümanlar tarihte eşi benzeri görülmemiş krizlerle yüzleşmektedir. Değerleriyle var olma ve varlığını sürdürme mücadelesi, dünyaya yeni tasavvurlar katmayı da peşinden getirmiştir. Ben varım dedikten sonra hayata varlığının gereğini söyleyen Müslümanlar modern çağın politik, sosyal, iktisadi ve diğer birçok konularına eğilmişlerdir. “İslam ekonomisi” kavramsallaştırmasının da ortaya çıkışı Müslümanların varlık mücadelesinin bir uzantısıdır.

Günümüzde yaşadığımız sorunlara dikkat çeken meseleyi sadece iktisat yönünden ele almayıp bütüncül açıdan bakan Zaman, geçmişte sahip olduğumuz fakat unuttuğumuz değerlerin Batı tarafından yeniden tanımlandığının üzerinde durmaktadır. Unuttuğumuz değerlerimizi hatırlamamız gerektiğini söylerken, tamamen geçmişteki kurumları inşa etmekten ziyade bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak kurumların özünü, unutulan değerlerden almamız gerektiğini de vurgulamaktadır.

İslam ekonomisinin ortaya çıktığı ve hâlihazırda devam eden bu süreç birçok kırılmayı da içinde barındırmaktadır. Kuşaklar arası “İslam ekonomisi” tahayyülü farklılaşmaktadır. Bu noktada bugün İslam ekonomisine kafa yoran kişilerin kendilerinden önceki kuşaklardan farklı veya benzer yönlerinin neler olduğunu kendilerine sormaları gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Tarihsel süreçlere ışık tutarak yazar, kuşaklar arası farklılaşmanın boyutunu ve sonraki kuşaklardan umudunu, bugünün kuşağının bu alanın sorumluluğunu yüklenmesi gerektiğini göstermektir.

Makalenin tamamı için: http://dergipark.gov.tr/ijisef/issue/32914/365704