KTO Karatay’da İslam Ekonomisi ve Finansı Lisans Bölümü Açıldı

İslam Ekonomisi ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla lisans eğitimi vererek, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturmayı hedefliyorlar.

Son on yıl içinde yaşanan finansal krizler, ekonomi ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yöneltmiş ve faizsiz bankacılık ve finans sistemi birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündeme alınmıştır. Özellikle İslam ekonomisi ve finans üzerine yöneltilen bu sorgulamalar bu alanın gelişmesini sağlamıştır. Türkiye’de lisans düzeyinde ilk kez Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde açılan İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü, Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayacak gençleri yetiştiren bir bölüm olarak dikkat çekiyor. KTO Karatay Üniversitesi “İslam Ekonomisi ve Finans” bölümü ile şunları hedefliyor:

  • İslam Ekonomisi ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla (İşletme, İktisat, Hukuk, İlahiyat, vd.) 4 yıllık lisans eğitimi vererek öğrencilere alanda gerekli bilgileri kazandırmak.
  • İslam ekonomisi, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek  problemleri belirleyecek ve yeni modeller oluşturabilecek uzmanlar yetiştirmek.
  • Katılım bankacılığı konusunda uzmanlaşmış personel sayısını artırmak ve personel yetkinliklerini geliştirmek.
  • İslam ekonomisi, İslami finans ve katılım bankacılığı terminolojisinin oluşturulması ve bilinilirliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  • İslam ekonomisi, finans ve katılım bankacılığı alanında oluşturulan eserlere ilişkin veri tabanının oluşturulması ve ders kitabı eksikliğinin giderilmesi.

İŞ DÜNYASIYLA TEMASTA
Okul, yeniden kurulduğu 2009 yılından bu yana, iş dünyasıyla üniversiteyi bir ara getirmeye devam etmiştir. Gerek Sektör Danışmanlığı projesiyle olsun, gerek üye firma ve iş yerlerine referanslarla olsun, öğrencilerini sadece okurken değil, aynı zamanda mezun olduktan sonra da yalnız bırakmamıştır. Sektör Danışmanlığı Projesi, öğrencilere akademik danışmanın yanında alanında uzman isimleri sektör danışmanı olarak belirler. Böylece öğrenci, eğitim öğretim faaliyetleri esnasında, bir yandan da iş dünyasıyla temasta bulunmuş olur. Öğrenci, bu proje sayesinde hem daha birinci sınıftan beri sektörde, alanında uzman isimlerden sektörü öğreniyor, hem de mezun olduktan sonra iş imkânını KTO Karatay desteğiyle sağlamış oluyor. Bir ticaret odası üniversitesi olması, KTO Karatay Üniversitesi’nin en önemli özelliklerden biri olarak kendini gösteriyor. 20 bini aşkın üye iş yeri ve firmayla, öğrencilerini yalnız bırakmamaya gayret gösteriyor.

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/490613.aspx