Kur’an-ı Kerim’de Geçen Zekât Ayetleri ve Mealleri

Bilindiği üzere zekât emri İslamiyetin beş esasından üçüncüsüdür.[1] Kur’an-ı Kerim’de ‘zekât'(الزَّكٰوةَ)   lafzıyla 30 defa, ‘sadaka’ (صَدَقَةً)  lafzı ile müteradif manada 2 defa geçmekte, toplamda 32 defa zikredilmektedir. Zekât lafzı ile geçen 30 ayet-i kerimeden 26 adedi namaz ile birlikte kullanılmaktadır. Zekâtı ifade eden ayetlerin 8’i Mekkî, 24’ü ise  Medenî ayetlerdir. Bu çalışma Kur’an-ı Kerim’de geçen tüm zekât ayetlerini ve meallerini ihtiva edecek şekilde hazırlanmıştır.[2]

[1] Rasûlul­lah (asm.) şöyle buyurdu:

“İslâm beş şey üzerine kurulmuştur:

Allah’­tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûl’ü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacc etmek, ramazân orucunu tutmak”

(Buhârî, İmân 1, 2; Müslîm, İmân 19, 22; Tirmizi, İmân 3; Nesâî, İmân 13)

[2] Ayet mealleri Diyanet İşleri Başkanlığından alınmıştır.

 

View Fullscreen