Anasayfa KitapKitap-Tanıtım Muhasebe Deneti̇mi̇ni̇n Türk Hukuk Si̇stemi̇ndeki̇ Yeri̇ni̇n İncelenmesi̇

Muhasebe Deneti̇mi̇ni̇n Türk Hukuk Si̇stemi̇ndeki̇ Yeri̇ni̇n İncelenmesi̇

by

Muhasebe Deneti̇mi̇ni̇n Türk Hukuk Si̇stemi̇ndeki̇ Yeri̇ni̇n İncelenmesi̇ kitabı e-kitap olarak çıktı!

Eser Hakkında

İslam, insan hayatının tüm yönlerini kapsayan kurallar ve düzenlemeler ortaya koyan, başta insanın ve diğer tüm varlıkların sahibi ve yaratıcısı olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah (cc) tarafından ortaya konulmuş eşsiz bir sitemdir. Bu sistem insan hayatını ilgilendiren tüm alanlarla ilgili düzenlemeler içerir ve hiç şüphesiz bu düzenlemelerden en önemlilerinden birisi de ekonomik sistemdir. İnsan yaşamı boyunca diğer insanlarla ekonomik ilişkiler kurmak zorundadır. İlahi sistem gereği insanlar birbirlerine muhtaç yaratılmış olup ekonomik sistem insan ilişkilerinin temelinde yer almaktadır. Finansal sistemler ise ekonomik sistemlerin bir alt sistemi olarak her zaman var olagelmiştir. Finanssız bir ekonomik sistem düşünülemez. İslam ekonomi ve finans sistemi bu kadar önemli olmasına rağmen günümüz modern ekonomi ve finans dünyası içerisinde yeterince anlaşılabilmiş ve kurumsallaşabilmiş değildir. İslam’ın ilkelerine uygun tam olarak tasarlanmış bir ekonomik ve finansal sistem nasıl olacaktır? Bu sistem modern ekonomi ve finansal sistemlerden ne kadar farklı olacaktır? Modern ekonomi ve finans sistemlerinin temelinde faiz yer almaktadır ve İslam bunun yerine neyi koymakta veya önermektedir? Schumpeter’in (1961) de belirttiği gibi finansal sistem ve finansal sektör olmadan inovatif büyüme gerçekleştirilemez ve para bu sistemin temelinde yer almaktadır. Modern finansal sistemler ise para transferinin merkezine faizi koymuşlardır. Finansal sistemin temeli kredi oluşturma potansiyeline bağlıdır ve bu noktada fon fazlası olan kişi veya kurumların bir sistem aracılığıyla fon ihtiyacı olanlara ihtiyaç duyulan fonları transfer etmesi beklenir. Burada sistem ve denge yine faiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İslam ise faiz ve faize dayanan tüm sistemlere koşulsuz ve şartsız karşı çıkmaktadır. O halde ekonomi ve finans sistemlerinin faiz enstrümanı olmadan dizayn edildiği bir sisteme ihtiyaç vardır. İslam, modern ekonomik sistemin ortaya koyduğu para ve sermaye piyasalarının işleyişine temelde karşı çıkmamaktadır. İnsanın ekonomik sistemle birlikte ele alınması ve insanın gelişmesi ve kalkınması da İslam’ın hedefidir. Bu açıdan bakıldığında bankacılık sistemi ve sermaye piyasaları da İslami sistemlerdir ve gereklidir. İslam toplumsal barışı ve huzuru zedeleyecek tüm zararlı araç ve uygulamalara karşı yasaklar ve önlemler almıştır. Bunların başında hiç şüphesiz faiz gelmektedir. Yine ekonomik sistemin temelinde yer alan alış-veriş de karşılıklı serbest irade beyanlarının ortaya koyulduğu akitleşme ile ve tarafların karşılıklı haksızlığa uğratılmadığı usullerle yapılmalıdır. Arz ve talebin bir etkilenmeye maruz kalmadan serbestçe piyasa fiyatlarının oluşturmasına uygun zemin hazırlanmalı ve bu sisteme müdahale eden stokçuluk, malların piyasaya ulaşmasını engelleme vb. müdahaleler engellenmelidir. Yalan, hile ve aldatmanın olmadığı tarafların karşılıklı kazanç sağlamaları ve serbest irade beyanlarına bağlı bir ekonomik ve finansal sistem kurulmalıdır. Ayrıca İslam ekonomi ve finans sisteminde elde edilen servet üzerinde zekât gibi yine toplumun huzur ve dayanışmasını temin eden önemli bir düzenleme yer almaktadır. İşte İslam ekonomi ve finans sistemi bu ve buna benzer düzenleme ve hükümlerle insanın sadece ahiret hayatında değil dünya hayatında da huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacak sistemler ortaya koymaktadır. Bu noktada en büyük sorun modern ekonomi ve finansal sistemler gelişip kurumsallaşırken, İslam ekonomi ve finans sistemi kurumsallaşamamış ve modern sistemlere ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu konudaki akademik çalışmalar ve düşünsel evrim son yüz yılda gelişmeye başlamış fakat yeni uygulama imkânı bulmaya başlamıştır. Özellikle, bankacılık alanındaki gelişmelerle birlikte bu alan literatür anlamında zenginleşmeye başlamıştır. Fakat halen “İslam ekonomisi” ve “İslami finans” tanımlamaları konusunda kafa karışıklığı devam etmektedir. Bir taraftan finansal okuryazarlık sorunu diğer taraftan faizin tam olarak anlaşılmaması bu kafa karmaşıklığını devam ettirmektedir. Diğer bir sorun ise faize alternatif olarak ortaya konulan bazı çalışmaların i’ne satışı misali şer-i hile boyutunun ötesine geçememiş olmasıdır. Bazen de faize karşı İslam toplumlarındaki hassasiyetin ortadan kalkması ve faizin sıradanlaşması da sorunun çözümünün önünde önemli bir engel olarak durmaktadır. İşte böyle bir dönemde Hasan Kalyoncu Üniversitesi önderliğinde düzenlenen 3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi bu alandaki eksiklikleri gidermek ve İslam ekonomi ve finansının gelişmesine zemin hazırlamak adına önemli bir adımdır. Bu kitapta, bahsi geçen sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri derlenerek sunulmaktadır. İslami finans, İslam İktisadı, İslami sigortacılık, İslami işletmecilik ve İslami finansal kurumlarda işletme yönetiminin birçok alanına ilişkin alanında önde gelen akademisyenlerinin görüş, fikirler ve önerileri yer almaktadır.

 

Yazar Hakkında

Mehmet Ali Yüzbaşıoğlu Kimdir?

1986 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğretimini Cumhuriyet İlköğretim Okulunda 2000 yılında, lise eğitimini Nizip Hasan Çapan Anadolu Lisesinde 2004 yılında tamamladı. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümüne kayıt yaptırdı ve 2007 yılında çift anadal programı kapsamında bir süre Kimya Mühendisliği eğitimi aldı. 2009 yılında Matematik Bölümünü bölüm derecesi ve yüksek onur öğrencisi olarak bitirdi ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geometri Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimine başladı. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde akademik İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Cebir ve Sayılar Teorisi Bilim Dalına geçiş yaptı. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Meslek Yüksekokulunda kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimine başladı ve bu eğitimini 2011 yılında tamamladı. 2011-2012 Eğitim Öğretim Döneminde, 1963 yılında kurulan ve Gaziantep’in ilk ve en eski özel okulu olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde Matematik Öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı yıl Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenci bilgi işlem ve ölçme değerlendirme yazılımları yazmaya başladı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Lisans eğitimine başladı. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Bilgi İşlem Müdürlüğü Görevine başlayacak iken 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokuluna öğretim görevlisi olarak atandı. 2014 yılında  Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Gaziantep Üniversitesinin ikili anlaşmasıyla South-West University “Neofit Rilski” de (Bulgaristan Devlet Üniversitesi) Bilgisayar ve Matematik üzerine “Software Defined Networking and Information Security” tez konusu ile doktora eğitimine başladı. 2015 yılında İşletme Lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında Atatürk Üniversitesi AÖF Sosyoloji Lisans ve Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk eğitimine başladı. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı ve aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Asaleten), Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı(Asaleten), Hukuk Bölüm Başkanı (Vekâleten), Danışma Kurulu Başkanı olarak atandı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans eğitimi için 18.01.2018 tarihinde tamamladı ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ABD Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi BD’de Doktora Eğitimine başladı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında TÜBİTAK yurtiçi doktora bursu kazanarak Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’de doktora eğitimine geçiş yaptı.  Avukatlık staj eğitimini Av.Ömür TAŞAR’ın yanında İcra İflas Hukuku ağırlıklı olarak tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’de doktora eğitimine devam etmektedir ve yayınlanmış 6 adet bildirisi, 1- SCI-Expanded kapsamında , 1- Scopus indekslerde taranan makalesi, 2- ulusal ve  2- uluslarası hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Özgür Yayınları

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun