Anasayfa KitapKitap-Tanıtım İslami Mikrofinans Uygulamaları

İslami Mikrofinans Uygulamaları

by

“İslami Mikrofinans Uygulamaları” kitabı İktisat Yayınları’ndan yayımlandı!

Eser, İktisat Yayınları’nın İslamî finans ile ilgili güncel eserlerin yer verildiği; İslam ekonomisi, İslamî finans ilkeleri, İslam ticaret hukukunun temel özellikleri, İslamî finans kuruluşlarının felsefesi gibi konuların yer aldığı “İslami Finans” dizisinden yayımlanmıştır.

Eser Hakkında

Bu kitap, genelde İslami mikrofinans uygulamalarını, özelde ise Türkiye’deki ilk İslami mikrofinans girişimlerinden biri olan İKSAR Derneğini konu edinmektedir. Kitapta farklı ülkelerdeki İslami mikrofinans sektörünün yapısı ve bu ülkelerdeki örnek İslami mikrofinans kuruluşları incelenmiştir.

Türkiye’de ise 2018 yılında faaliyetlerine başlayan İKSAR Derneğinin Karz-ı Hasen Programı araştırmaya tabi tutulmuştur. İKSAR’ın araştırma konusu edinilmesi, daha sonra İKSAR’ı takip ederek İslami mikrofinans hizmeti sunacak kuruluşlar için yol gösterici olacaktır. Ayrıca İKSAR’ın kitaba konu edinilmesinin bir sebebi de Türkiye’de katılım bankaları üzerinden değerlendirilen bir İslami finans sistemi içerisinde, yeni bir İslami finans kuruluş türünün ortaya çıkmasına ve gelişmesine zemin hazırlama ihtimalidir. İKSAR’ın faaliyetlerinin başarısı/başarısızlığı, bu başarının/başarısızlığın arkasında yatan sebeplerin ne olduğunu ortaya koymanın, ileride kurulacak İslami mikrofinans kuruluşları için yapılan doğruların tekrarlanması, yapılan yanlışların yapılmaması adına bir rehber niteliğinde olacağı düşünülmektedir.

Kitapta, İKSAR’dan karz-ı hasen alan 41 kişinin karz başvurusundan karzın geri ödenmesine kadar olan süreci, baştan sona kadar incelenmiştir. Karz alanların aldıkları karzı nasıl kullandıkları, karzın hayatlarında ne tür etkisi olduğu, karz ile giriştikleri işte başarılı olup olmadıkları, süreç içerisinde ne tür zorluklar yaşadıkları, geri ödeme performanslarının nasıl olduğu nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Yazarın bütün karz süreçlerinin içerisinde bulunarak yaptığı saha araştırmasının neticeleri, her bir müstakrizin de farklı hayat tecrübelerini yansıtmaktadır.

Yazar Hakkında

Salih Ülev, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev alan Ülev, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında “İslami Mikrofinans Programlarının Etkinliği: İKSAR Karz-ı Hasen Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Halihazırda aynı üniversitede İslam iktisadı ve Finansı alanında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun