Anasayfa Etkinlik 10. İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşiyor

10. İslam İktisadı Atölyesi Gerçekleşiyor

by

İslam Ekonomisi Araştırma Merkezi (İKAM), Türkiye Girişimcilik ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi (İSİFAM) iş birliğiyle 10. İslam Ekonomisi Çalıştayı gerçekleştirilecek

İKAM, İGİAD ve İSİFAM iş birliğiyle 10. İslam Ekonomisi Çalıştayı’nı 14-16 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında “İslam Ekonomisi Çalıştayı X: Ekonomik Kriz ve İslam Ekonomisi” başlığıyla gerçekleştirecek.

İktisadi krizler, en temel iktisadi meselelerden biridir. İktisadi krizleri ortaya çıkaran nedenlerin çokluğu ve bu nedenlerin çok yönlülüğü krizlerin önceden tahmin edilememesi gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu neden çokluğu ve krizlerin kompleks yapısı, çözümlere yönelik istenilen sonuçların elde edilmesini zorlaştırmaktadır. İstenilen sonuçların elde edilememesi beraberinde krizlerin daha da derinleşmesine yol açmaktadır. Bu açılardan iktisadi krizlerin ortaya çıkış nedenlerini anlamak, bunlara dair yapısal çözümler ve stratejiler geliştirmek ve bunların oluş sıklıklarını asgariye indirmek en önemli gündem maddelerine dönüşmektedir.

İktisadi krizlerin ekonominin işleyişine etkisinin ve bu etkinin yıllar boyunca atlatılamaması gerçeğinin yanında krizlerin toplumsal yansımaları ve toplumsal boyutları da ele alınması gereken hassas konulardandır. Ekonomik krizlerin sonuçları olan yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, üretimin sekteye uğraması, dezavantajlı geniş kesimlerin bundan fazlasıyla etkilenmesi gibi birçok çıktı iktisadi krizlerin ayrıca toplumsal ve siyasal krizlere kapı aralamalarını mümkün kılmaktadır. Nitekim son yaşanan 2007-2009 Finansal Kriziyle de bu durum görülmüş ve birçok ülkede bu krizden etkilenen insanlar örgütlenerek duydukları hoşnutsuzlukları fiili olarak göstermişlerdir.

Bu bağlamlarda, iktisadi krizlerin ekonomik nedenlerinin ve sonuçlarının yanında toplumsal ve siyasal boyutlarının da hesaba katılması gereklidir. 10. İslam İktisadı Atölyesinin teması olarak seçilen “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığında şu alt başlıklarda (ancak bunlarla sınırlı olmayan) çalışma ve bildirilere yer verilecektir:

 • Krizlerin ekonomik nedenleri ve sonuçları
 • Krizleri önleme ve tahmin etme stratejileri
 • Krizlerin etkilerini azaltma araçları ve politikaları
 • Krizlerin toplumsal yapıya etkileri
 • Krizleri ortaya çıkaran içsel ve dışsal faktörlerin analizi
 • Krizlerin ülkeler arasındaki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin ülkeler içindeki gelir ve servet dağılımına etkileri
 • Krizlerin uluslararası sistemi, politika ve kurumları şekillendirmesi
 • Krizler ve düzenleme ve denetleme politikaları, ülkeler ve bölgeler içindeki anlaşmalar

Bildiri Gönderme

Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 15 Nisan 2022 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Çalıştaya gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır.

Seyahat ve Konaklama

Çalıştay için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Önemli Not

Çalıştayın dili İngilizcedir, bu nedenle değerlendirme için yalnızca İngilizce olarak gönderilen özetler dikkate alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

  Mail Bültenimize Abone Olun