Anasayfa Temel Kavramlar Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir?

by

Yatırım fonu, Investment fund, االستثمارصندوق, yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para, menkul kıymet ve değerli madenler gibi varlıklarla oluşturularak inançlı mülkiyet esasına göre yatırımcılar hesabına işletilen mal topluluğudur. Bu fon faizsiz finans ilkelerine uygun olarak oluşturulur ve işletilirse “katılım yatırım fonu” adını alır.

Katılım fonu, yatırımlarını faiz kazancı sağlanmayan para ve sermaye piyasası araçları ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar için portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı fonlardır.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun