Anasayfa Haber 6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Van’da Gerçekleştirildi!

6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Van’da Gerçekleştirildi!

by

İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) ve BİLHİKEM (Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi) iş birliğiyle 6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 22-24 Ekim tarihlerinde Van’da gerçekleştirildi.

İKAM ve BİLHİKEM iş birliğiyle 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Van İl Müftülüğü’nde İslam İktisadı Temel Eğitim program gerçekleştirildi. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İlahiyat ve İktisat fakültelerinin lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencileri başta olmak üzere araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programın ilk gününden itibaren yaklaşık yüz kişinin ilgi gösterdiği programa;  farklı fakültelerden öğrencilerle beraber İKAM ve BİLHİKEM çalışanları, Temel İslam İktisadı Eğitmenleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Van İlçe Müftüleri, Van MÜSİAD İl temsilcisi, Van İim Yayma Cemiyeti Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İlahiyat ve İktisat fakültelerinden öğretim üyeleri de  katılım sağladı.

23 Ekim cumartesi günü Van İl Müftülüğü’nde gerçekleştirilen programın ilk günü İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan’ın selamlama konuşması ile başladı. Karadoğan, İslam İktisadı’na yönelik artan ilgi bağlamında İslam İktisadı’nın günümüzdeki önemini vurguladığı bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Hemşinli selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Hemşinli, BİLHİKEM’in misyonunu ve vizyonunu katılımcılarla paylaştı ve bu temel eğitim programının gerçekleşmesinin önemine değindi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan da selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. İslam İktisadı alanında yapılan çalışmaların önemine, bu eğitim programlarıyla bu alandaki çalışmaların daha da önem kazanmasına ve bu eğitim programının katılımcılara kazandıracağı farkındalığa yönelik bir konuşma yaptı.

İslam İktisadı Temel Eğitim Programı ilk dersi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal’ın “İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi” konusu ile başladı. Bu derste, İslam İktisadının doğuşu, temel iktisadi kavramlar ve bunların İslam İktisadındaki önemi konuşuldu. Ders sonrasında katılımcılardan gelen sorular genel iktisat yaklaşımıyla İslam İktisadı’nın farkları üzerine yoğunlaştı. İkinci derste Melih Turan “İslam İktisadının Güncel Meseleleri” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Günümüz trend konularından kripto paralar gibi konuların İslam İktisadı bağlamında örnekleri verildi. İlk günün son dersini ise İslam İktisadına Giriş konusuyla Zeyneb Hafsa Orhan yaptı. Zeynep Hafsa Orhan’nın sunumu ilk 2 dersi tamamlayıcı ve akılda kalan bir çok soruyu cevaplayıcı nitelikteydi.

Programın ikinci gününde “İslam iktisadında Para ve Mali Konular” başlığıyla Cem Korkut 4.dersi ve ardından “İslam İktisadında Kurumlar ve Sistemler” başlığıyla da  Sercan Karadoğan 5.dersi gerçekleştirdi. Her dersin sonunda katılımcılar ile gerçekleştirilen soru-cevaplar ile derslerin pekişmesi sağlandı. Eğitimlerin ardından eğitimciler tarafından katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi ve ardından aile fotoğrafı çekimiyle program sona erdi. Programa katılan öğrenciler eğitimlerden memnun kaldıklarını belirterek İKAM’e teşekkürleri ilettiler.

İslam İktisadı Temel Eğitim Programları, İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmak için düzenleniyor. Programlarla birlikte İslam İktisadı alanında çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihninde İslam iktisadı kavramını, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri genel hatlarıyla inşa edilmiş olması amaçlanıyor.

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun