Anasayfa Temel Kavramlar Kitle Fonlaması Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir?

by
Kitlesel fonlama (Crowdfunding) sistemi temel olarak sağlanan fon karşılıklarına göre bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi karşılığı olmak üzere birçok şekilde işlemektedir.
Son zamanlarda birçok girişimci, iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine internet aracılığıyla, kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.
En anlaşılabilir haliyle ‘Kitlesel Fonlama; bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesi, desteklenmesidir. Klasik yöntemlerin tersine kitlesel fonlama yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden kullanılması sağlanır. Finansman ihtiyacı olanlar, yatırım yapacak kişilere doğrudan ulaşabilir. İletişim ise internet aracılığıyla sağlanır.
Kitle Fonlaması Kampanyaları sadece para toplama faaliyeti değildir

Yeni bir konu, yeni bir yaklaşım, yeni bir finansman aracı olan Kitle Fonlaması ve düzenlenen kampanyaları sadece bir para toplama faaliyeti olarak görmek sisteme büyük haksızlık olur.

Kitle Fonlaması yatırımları, iş dünyası tarafından önemleri geç fark edilen erken aşama girişim sermayesi işletmelerine yeni bir kaynak sağlarken, toplumdan yararlanarak işletmelerin sermayeye erişimini, demokratikleştirmek ve genişletmek için yeni bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.

Kitle fonlaması kampanyaları, potansiyel yatırımcıların ufuklarını genişletmek için teknolojiden yararlanması ve finansmana erişimin hızla artması, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizmasını, yeni iş olanaklarını ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmektedir.

Girişimcilik finansmanı ile sosyal ağları birleştirme…

Kitle Fonlaması, büyük ölçüde bir ülkenin sermaye piyasasında aktif olarak rol almayan diğer kurumlar ve kişiler için uygun bir alternatif yöntemdir. Geleneksel finansman modellerinde işçiliğin ve masrafların son derece fazla olduğu bir yapı bulunmaktadır ve girişimcilerin finansmana erişebilmek için düzinelerce ya da yüzlerce toplantı yapma ihtiyaçları vardır.

Söz konusu sitemde ise; veri erişimine imkan sağlayarak ulaşılabilir yatırım fırsatlarını merkezileştirmesiyle kitle yatırım portalları erken aşama işletmelerinin bilgilerinin hızlı bir şekilde potansiyel yatırımcılara aktarılmasına imkan sağlar ve bu imkan daha önce herhangi bir sistemde bu kadar hızlı gerçekleştirilememiştir.

Kitle Fonlama sistemi yatırımcılar için de etkili bir sistemdir. Bu sistem yatırımcıların bir seferde bir çok potansiyel yatırım olanaklarını araştırmasına ve onlarla ilgili ayrıntılı bilgilere online olarak ulaşmasına izin vermektedir. Gelişmekte olan dünyadaki yeni trend yatırımcıların yenilikçi ürünleri ve şirketleri izlemek için kullandıkları bağış bazlı kitlesel fonlama platformlarıdır.

Kitle Fonlama döngüsü değişiyor…

Business Angels ve girişim sermayedarları geleneksel olarak gelişmiş ülkelerde erken aşama şirketlere fon sağlayıcılar olarak hizmet ederler. Gelişmekte olan ülkelerde erken aşama fonlaması aile üyeleri ya da arkadaş çevresi tarafından sağlanan destek ile gerçekleşir. Sosyal ağlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin avantajları erken aşama şirketlerine ve hızlı büyüme potansiyeline sahip işletmelere kendi sosyal çevrelerinden daha geniş alanlara ulaşma imkanı sağlar ve bu sayede söz konusu şirketler piyasada büyük bir sıçrama yapma avantajı yakalar.

Kaynak: Reward 

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz

    Mail Bültenimize Abone Olun