Anasayfa Kitap Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları

Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları

by

İSAV tarafından 03-04 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen “Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları” konulu Milletlerarası İlmî Toplantının kitabı Ensar Neşriyat tarafından yayımlanmıştır. Kitap İSAV tarafından umuma neşredildiğinden bu değerli çalışmayı burada İslam İktisadı araştırmacılarına takdim ediyoruz.

Kitap şu çalışmaları kapsamaktadır:

 

Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Dönemlerinde Zekât

Emevî ve Abbâsî Dönemlerinde Zekât

Osmanlı Döneminde Zekât

İsnâ Aşeriyye’de Zekât

“İbâdiyye’de Zekât

İsmâiliyye’de Zekât

Zeydiyye’de Zekât

Malezya’da Zekâtın Kurumsallaşması

Endonezya’da Zekâtın Kurumsallaşması ve Dünya Zekât Forumunun Çalışmaları

Pakistan’da Zekâtın Kurumsallaşması”

Türkiye’de Zekât Çalışmaları

Malezya’da Zekât Çalışmaları

Güney Afrika’da Zekât Çalışmaları

Amerika’da Zekât Çalışmaları

İngiltere’de Zekât Çalışmaları

Hindistan’da Zekât Çalışmaları

Malvarlığı Kavramı ve Yeni Gelir Kalemlerinin Zekâtı

Finansal Ürünlerin Zekâtı

Zekât – VergiMünasebeti

Türkiye’de Güncel Zekât Problemleri

Zekât Nisab Değerlerinin Güncellenmesi

Zekât Muhasebesi

Zekâtın Pratik Olarak Hesaplanma Yöntemleri

Zekâtın Yeni SarfYerleriyle İlgili Modern Tartışmalar ve Yeni Yorumlar

Zekâtta Yerellik-Bölgesellik-Evrensellik

Zekât Mallarının Nemalandırılması, Enflasyon ve Değer Kaybı Problemleri

“Türkiye’de Zekât Potansiyelinin Yeniden Tespiti”

View Fullscreen

Benzer Yazılar

Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz