Sanal Para (bitcoin, bitpara)

Hayrettin Karaman "2009 yılında ortaya çıkan ve merkezi bir yönetimi bulunmayan, hakkında çok farklı şeyler söylenen dijital para birimi bitcoin alıp-satmak, yatırım amaçlı bulundurmak (altın...

İslam İktisadı ve Döviz Kuru

Abdurrahman El Maliki Döviz konusunun vakıasına bakıldığında döviz bozdurma işlemlerinin mutlak olarak mübah olmasının, ülkelerin çıkarları ile de uyumlu olduğu görülür. Ancak döviz fiyatlarına resmi fiyat koyma ve döviz bulundurma...

İslam’da Serbest Ticaret Tanımı ve Meşruluğu

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Ticaret, kar ve kazanç maksadıyla sermayeyi kullanmaya ve mal üzerinde tasarrufta bulunmaya; diğer bir deyişle malın mal ile veya parayla mübadelesine...

ABD’nin sorunları daha az değil daha fazla vergi alarak çözülebilir

Joseph Stiglitz 2010 Uygun Bakım Yasası'nı (Obamacare) 'feshedip yerine başka bir yasa getirmek' konusunda başarısız olan ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ve Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk...

Fakirleştiren Büyüme! (Asgaride Buluşan Toplum)

İbrahim Kahveci Bu başlıkta bir yazıyı 2013 yılında yazmıştım. Lakin konunun peşini aslında hiç bırakmadım ve defalarca gündeme taşımaya çalışmıştım. Galiba şimdi yeniden ele almam gerekiyor. Evet,...

Şeker Fabrikaları ve Varlık Fonu

Yusuf Dinç Varlık Fonu ilk kurulduğunda her defasında toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çeken özelleştirmelere bir çare bulunduğunu düşünmüştük. Hatta stratejik alanlardaki millileştirmeler için de Varlık Fonu’nun...

İslam Ekonomisi Olur mu?

Faruk Beşer Belki iktisat demek daha doğru olurdu. Çünkü iktisat ekonomiden daha anlamlı. Ama bunu ehline bırakalım. İslam ekonomisi olur mu olmaz mı, bunu da uzmanı...

İktisat Felsefesi Sorunumuz

Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı Bugün dünyayı önemli ölçüde Batı devletlerinin yönettiği, bunu da sahip oldukları ekonomik güçle başardıları herkesin bildiği bir gerçektir. Max Weber gibi...

Yoksulluk azalırken, sosyal yardımların artması ne anlama geliyor?

Erdal Tanas Karagöl Türkiye son yıllarda sosyal politikalar alanında sessiz devrim gerçekleştirdi. Türkiye bir taraftan yoksulluğu azaltırken diğer taraftan sosyal alanlara kaynak aktarmaya da devam ediyor. Yoksulluğun azaldığını...

Ekonomi Biliminin İslami Metodolojisi

Dr. Monzer Kahf İslam ekonomistlerinin diğer bir görevi, ekonomi bilimi profesyonellerinin ahlaki ve/veya siyasi kanaatlerinin hüküm sürdüğü ekonomi biliminin peşin hükümlü öncüllerini tespit ve temyiz etmektir.((Böylesi faraziyeler...