Uygarlık 2.0

Endüstri 4.0, İnsanlık 2.0 derken her konuda son sürümün sunulduğu bir tarihsel dönüşümün tam ortasında duruyoruz. Endüstri 4.0, İnsanlık 2.0 derken her konuda son sürümün...

Osmanlı ekonomik düzenini “burjuva tarihçileri” açıklıyor!

İbrahim Kiras Marksizm, herkesin bildiği gibi, toplumsal hadiseleri iktisadi ilişkiler temelinde açıklar. Ne var ki Marksist tarihçilerimizin Osmanlı tarihiyle ilgili eserlerinde bol bol “teorinin doğrulanması” meselesiyle meşgul...

İslam İktisadı ve Döviz Kuru

Abdurrahman El Maliki Döviz konusunun vakıasına bakıldığında döviz bozdurma işlemlerinin mutlak olarak mübah olmasının, ülkelerin çıkarları ile de uyumlu olduğu görülür. Ancak döviz fiyatlarına resmi fiyat koyma ve döviz bulundurma...

Osmanlı mucizesini açıklayan üç prensip

İbrahim Kiras Cumartesi yazılarında birkaç haftadır Osmanlı ekonomik düzenine ilişkin farklı görüş ve tartışmaları değerlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak toplumsal hadiseleri iktisadi ilişkiler temelinde açıklama iddiasındaki...

Katılım Bankacılığı Penceresinden Katılım Sigortacılığı

Nuh Tufan Baştan belirtmeliyim ki yazımız da “tekafül” (Katılım Sigortacılığı) ile teknik bilgiler yer almamaktadır. Dileyenler kısa bir araştırma ile çok detaylı makalelere ve kitaplara...

Huzursuz Bacak ve İktisat Risalesi’nde Kanaat Ekonomisi

Melih Turan Bacağımız değil ama kalbimiz huzursuz olur bir kaldırım kenarında mendil satan bir çocuk gördüğümüz zaman. O zaman bir infak hissi kaldırır başını. İhtiyacım...

Müslümanlar Parayla Olan İmtihanı Kaybetti

Hazırlayan: Muhammed Özbey Ahmet Tabakoğlu, Türkiye’de İktisat Tarihi ve İslam İktisadı denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Fazla ‘göz önünde’ olmayan Tabakoğlu Hoca, Cumartesi günü...

İslam’da Dış Ticaret

Osman Eskicioğlu Normal şartlar altında İslam ekonomisinde dış ticaret serbestliği vardır diyebiliriz. Bu konuda bize “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah’ı anmaya...

Endüstri 4.0

Dr. Mahfi Eğilmez Devrim ve üretim yapısında devrim Devrim, bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da...

Wael Hallaq’ın Perspektifinden Materyalizm, Servet Dağılımı ve Eşitlik

Değerlendiren: Binazir Gashim-Zade Materyalizm Materyalizm bir dünya görüşüdür ve beraberinde kapitalizm gibi önemli bir unsuru getirmektedir. Materyalizmin merkezî etki alanı olduğu şu soruları sorduğumuz zaman ortaya...