Yoksulluk azalırken, sosyal yardımların artması ne anlama geliyor?

Erdal Tanas Karagöl Türkiye son yıllarda sosyal politikalar alanında sessiz devrim gerçekleştirdi. Türkiye bir taraftan yoksulluğu azaltırken diğer taraftan sosyal alanlara kaynak aktarmaya da devam ediyor. Yoksulluğun azaldığını...

Sorun kapitalizm, robotlar değil!

Ümit Akçay Meselemiz, robotik teknolojinin gelişiyor olması değil. Mesele kapitalizmin üretim yapısı nedeniyle bu gelişmelerin orta vadede kriz dinamiklerini tetiklemesi ve kısa vadede de işsizliğin...

İslam İktisadında Mali Siyaset

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam’da mali siyasetin başlıca hedefleri olarak adil gelir bölüşümü ve fiyat istikrarını tespit edebiliriz. Gelirler ve harcamalar  bu politikanın ana unsurudur....

Bitcoin’e Zekât Düşer mi?

Melih Turan Son yıllarda dünya Finansal Teknoloji (FinTech) devrimi yaşıyor. Fintechlerin en gözde konuları ise Blockchain teknolojisi ve buna dayanan Bitcoin gibi kripto para birimleri...

Osmanlı ekonomik düzenini “burjuva tarihçileri” açıklıyor!

İbrahim Kiras Marksizm, herkesin bildiği gibi, toplumsal hadiseleri iktisadi ilişkiler temelinde açıklar. Ne var ki Marksist tarihçilerimizin Osmanlı tarihiyle ilgili eserlerinde bol bol “teorinin doğrulanması” meselesiyle meşgul...

Merkeze Müşteri Olmak

Akif Emre Hegemonik sistem olarak Küresel Kapitalizm pek çok yönü itibariye bilinen sömürü sistemlerinden ayrılır. Batı merkezli dünya sistemi bildiğimiz anlamda emperyalizm, sömürgecilik gibi tahakküm...

Ekonomi Biliminin İslami Metodolojisi

Dr. Monzer Kahf İslam ekonomistlerinin diğer bir görevi, ekonomi bilimi profesyonellerinin ahlaki ve/veya siyasi kanaatlerinin hüküm sürdüğü ekonomi biliminin peşin hükümlü öncüllerini tespit ve temyiz etmektir.((Böylesi faraziyeler...

Hem kapitalist hem Müslüman

Yaşar Süngü Hocaların hocası merhum Sabahattin Zaim Hoca, İslam iktisat sistemindeki ‘Müslüman Adam’la bugünkü kapitalist modelde yer alan iktisadi adam arasındaki farkı şu şekilde açıklar: Kapitalist...

Davranışsal iktisat, homoeconomicus ve Richard Thaler

Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ 2017 Nobel İktisat Ödülü’nü Richard Thaler aldı… Business HT web sitesinden alıntılayalım: “İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi, 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, davranışsal...

Faiz ve Gelir Dağılımı

İsmail Özsoy Ekonomik açıdan faizin toplum üzerindeki en yıkıcı etkisi, diğer etkileri saklı kalmak üzere, gelir dağılımını onarılmaz bir şekilde bozması ile ortaya çıkmaktadır. Emek, sermaye ve üretim...