Vergi Zekat Yerine Geçer mi?

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hz. Peygamber ve ilk dört Halîfe döneminde bütün zekât türleri görevli zekât memurlarınca toplanır ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. Hz....

Katılım Bankacılığı Penceresinden Katılım Sigortacılığı

Nuh Tufan Baştan belirtmeliyim ki yazımız da “tekafül” (Katılım Sigortacılığı) ile teknik bilgiler yer almamaktadır. Dileyenler kısa bir araştırma ile çok detaylı makalelere ve kitaplara...

Enformatik Obezite

Akif Emre Bilgi toplumunun son kertede enformatik cehalet ürettiği devreleri geçtik. Küreselleşme hikayesinin önemli ölçüde enformasyon devriminin bir sonucu olduğuna dair çok şey söylendi. Göstergelere...

Neymiş…

İbrahim Kahveci Yok, bütün mesele faizmiş. Yok, en büyük engel yüksek faizmiş.  Yok, ülke kaynakları faize gidiyormuş. Grafiğe iyi bakın. Bütün bu tartışmalar yüzde 8,0 civarı faizde yaşanıyordu. Şimdi...

Son Bir Haftada Yaşanan Dalgalanmalar ve Yeni Küresel Kriz Söylemleri Üzerine

Şükrü Çağrı Çelik Bu haftayı finans piyasasındaki ciddi dalgalanmalarla ve kriz korkusuyla geçirdik. Pazartesi günü ABD’de yaşanan olaylar kimilerince kara pazartesini andıran birtakım gelişmelerdi. New...

İdeolojiler ve Gerçeklik Üzerine Bir Çift Söz

Serdar Şahin ‘Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler...

İslam İktisadı ve Döviz Kuru

Abdurrahman El Maliki Döviz konusunun vakıasına bakıldığında döviz bozdurma işlemlerinin mutlak olarak mübah olmasının, ülkelerin çıkarları ile de uyumlu olduğu görülür. Ancak döviz fiyatlarına resmi fiyat koyma ve döviz bulundurma...

Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi

Süleyman Kaya((Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü)) Kripto Para Birimleri ve Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi Giriş Son yıllarda kripto paralara yönelik artan bir ilgiye şahit...

Freelance İşler ve Zekat

Yusuf Dinç Dünyada yaşam olduğundan bu yana sınıflar vardır. Bu sınıflar üretim, yönetim ve güvenlik başlıklarında toplanabilir. Üretim eski dönemlerde köle sınıfı üzerine yüklenmiş bir...

Faiz ve Gelir Dağılımı

İsmail Özsoy Ekonomik açıdan faizin toplum üzerindeki en yıkıcı etkisi, diğer etkileri saklı kalmak üzere, gelir dağılımını onarılmaz bir şekilde bozması ile ortaya çıkmaktadır. Emek, sermaye ve üretim...