İslam İktisadı İçin Önce Dört Elif Miktarı Lâ Demek Şarttır!

Faruk Taşçı((Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)) Mülakat:((Mülakat iki bölümden oluşmaktadır. Bu metin mülakatın birinci kısmıdır.)) islamiktisadi.net islamiktisadi.net, Doç. Dr. Faruk Taşçı...

Liberalizm ile Eşitlik Olmaz

Cengiz Ceylan Mülakat: Aynur Erdoğan LİBERALİZMLE DÜNYANIN DOĞUSU İLE BATISI ASLA BİR OLMAYACAK Kapitalizm, Liberalizm, Demokrasi ve Protestan Ahlakla Kendisini Kökleştirmektedir Kapitalist ekonominin kökleşip yerleşmesinde liberalizmin etkisi nedir? Her...

Yeni Ekonomik Model Sunmalıyız

İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yürüten Pakistanlı Muhammad Akram Khan, İslam ülkeleri eliyle yeni bir ekonomik modelin oluşturulması gerektiğini söylüyor. Khan, "Kur'an ve hadis...

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı: Adil ekonomi için faizi bitirmek zorundayız

Mülakat: Tolgahan Saçıkaralı Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu’yla, isim babası olduğu katılım bankacılığı kavramını ve katılım bankacılığı sisteminin dünyada ve Türkiye’de nasıl işlediğini...

İslam İktisadı İçin Önce Dört Elif Miktarı Lâ Demek Şarttır! 2

Faruk Taşçı Mülakat: islamiktisadi.net islamiktisadi.net, Doç. Dr. Faruk Taşçı ile İslam iktisadı bağlamında bir mülakat gerçekleştirdi. Bu metin, mülakatın ikinci kısmıdır. Mülakatın birinci kısmını okumak için...

Faizsiz Sistem ve Sabahattin Zaim

Sabahattin Zaim Mülakat: Osman Akyüz Prof.Dr. Sabahattin Zaim'in en belirgin özelliği "hocaların hocası" olmasıdır. Akademi ve fikir dünyasındaki ünü sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılmış ender şahsiyetlerden...

Sabahattin Zaim’e göre İslam iktisadı

Sabahattin Zaim Mülakat: Doç.Dr. Lütfi Sunar Sabahattin Zaim: İslam Ekonomisi Dünyadaki Mevcut Düzene Karşı Bir Alternatif Arayışıdır İktisadi kalkınma çokça tartışılan bir kavram. İktisadi kalkınmadan neyi anlamamız...

Mehmet Asutay ile İslam Moral Ekonomisi ve İslami Bankacılığın Açmazları Üzerine I

Mehmet Asutay Mülakat: Aynur Erdoğan Durham Üniversitesi İslami Finans Programı’nda öğretim üyesi ve Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Asutay, "İslam Moral Ekonomisi...

Mehmet Asutay ile İslam Moral Ekonomisi ve İslami Bankacılığın Açmazları Üzerine II

ÜRETİM-TÜKETİM İLİŞKİLERİNİ BELİRLEMEDEN SİSTEM ÜRETEMEZSİNİZ Müslüman dünya bu problemi aşmak için uzun dönemli düşünüp sistem teorize etmek yerine aceleci ve pragmatist davranıyor. Bu problemi daha...

Nurullah Gür ile Küresel Ekonomide Büyüme ve Gelir Dağılımı Üzerine

Mülakat: islamiktisadi.net  Nurullah Gür, küresel ekonomide büyüme, sosyal adalet, ekonomik güven konuları etrafında islamiktisadi.net ekibinin sorularını yanıtladı. -Sağlıklı bir ekonomik büyüme deyince neyi anlamalıyız, dünya ekonomisindeki...