Mehmet Asutay ile İslam Moral Ekonomisi ve İslami Bankacılığın Açmazları Üzerine I

Mehmet Asutay Mülakat: Aynur Erdoğan Durham Üniversitesi İslami Finans Programı’nda öğretim üyesi ve Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Asutay, "İslam Moral Ekonomisi...

İslam, Kaşıkla Veren Kepçeyle Alan Düzene Karşı

Fatih Savaşan Mülâkat: Dilara Hut Bugün milletlerarası mücadelelerin birçoğu ekonomik alanda kendisini göstermektedir. İslam’ın her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yaptığı düzenlemeler ile insan hakkını...

Mehmet Asutay ile İslam Moral Ekonomisi ve İslami Bankacılığın Açmazları Üzerine II

ÜRETİM-TÜKETİM İLİŞKİLERİNİ BELİRLEMEDEN SİSTEM ÜRETEMEZSİNİZ Müslüman dünya bu problemi aşmak için uzun dönemli düşünüp sistem teorize etmek yerine aceleci ve pragmatist davranıyor. Bu problemi daha...

Yeni Ekonomik Model Sunmalıyız

İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yürüten Pakistanlı Muhammad Akram Khan, İslam ülkeleri eliyle yeni bir ekonomik modelin oluşturulması gerektiğini söylüyor. Khan, "Kur'an ve hadis...

Abdurrahman Arslan: Modernlik Bir Yönüyle Ümmetin Parçalanma Serüvenidir

Mülakat: Safa Dallı 'Modernliğe itiraz hayat tarzında başlamalıdır. Siz alternatif bir hayat tarzı sunarsanız o hayat tarzının öngördüğü iktisadı, eğitimi, teknolojiyi ya da ilişikleri üretebilirsiniz....

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı: Adil ekonomi için faizi bitirmek zorundayız

Mülakat: Tolgahan Saçıkaralı Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu’yla, isim babası olduğu katılım bankacılığı kavramını ve katılım bankacılığı sisteminin dünyada ve Türkiye’de nasıl işlediğini...

Nurullah Gür ile Küresel Ekonomide Büyüme ve Gelir Dağılımı Üzerine

Mülakat: islamiktisadi.net  Nurullah Gür, küresel ekonomide büyüme, sosyal adalet, ekonomik güven konuları etrafında islamiktisadi.net ekibinin sorularını yanıtladı. -Sağlıklı bir ekonomik büyüme deyince neyi anlamalıyız, dünya ekonomisindeki...

İslam İktisadı İçin Önce Dört Elif Miktarı Lâ Demek Şarttır!

Faruk Taşçı((Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)) Mülakat:((Mülakat iki bölümden oluşmaktadır. Bu metin mülakatın birinci kısmıdır.)) islamiktisadi.net islamiktisadi.net, Doç. Dr. Faruk Taşçı...

İslam İktisadı İçin Önce Dört Elif Miktarı Lâ Demek Şarttır! 2

Faruk Taşçı Mülakat: islamiktisadi.net islamiktisadi.net, Doç. Dr. Faruk Taşçı ile İslam iktisadı bağlamında bir mülakat gerçekleştirdi. Bu metin, mülakatın ikinci kısmıdır. Mülakatın birinci kısmını okumak için...

Hikmetin Peşinde Üç Portre

Mehmet Genç, Hüseyin Küçükkalay ve Ahmet Tabakoğlu hayatlarını ilim öğrenmeye ve öğretmeye adamış üç büyük şahsiyet. Onların ilim yolculuğunu yakından takip eden Mesud Küçükkalay,...