İslam İktisadı İçin Önce Dört Elif Miktarı Lâ Demek Şarttır!

Faruk Taşçı((Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)) Mülakat:((Mülakat iki bölümden oluşmaktadır. Bu metin mülakatın birinci kısmıdır.)) islamiktisadi.net islamiktisadi.net, Doç. Dr. Faruk Taşçı...

Nurullah Gür ile Küresel Ekonomide Büyüme ve Gelir Dağılımı Üzerine

Mülakat: islamiktisadi.net  Nurullah Gür, küresel ekonomide büyüme, sosyal adalet, ekonomik güven konuları etrafında islamiktisadi.net ekibinin sorularını yanıtladı. -Sağlıklı bir ekonomik büyüme deyince neyi anlamalıyız, dünya ekonomisindeki...

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı: Adil ekonomi için faizi bitirmek zorundayız

Mülakat: Tolgahan Saçıkaralı Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu’yla, isim babası olduğu katılım bankacılığı kavramını ve katılım bankacılığı sisteminin dünyada ve Türkiye’de nasıl işlediğini...

Abdurrahman Arslan: Modernlik Bir Yönüyle Ümmetin Parçalanma Serüvenidir

Mülakat: Safa Dallı 'Modernliğe itiraz hayat tarzında başlamalıdır. Siz alternatif bir hayat tarzı sunarsanız o hayat tarzının öngördüğü iktisadı, eğitimi, teknolojiyi ya da ilişikleri üretebilirsiniz....

Yeni Ekonomik Model Sunmalıyız

İslam iktisadı alanında önemli çalışmalar yürüten Pakistanlı Muhammad Akram Khan, İslam ülkeleri eliyle yeni bir ekonomik modelin oluşturulması gerektiğini söylüyor. Khan, "Kur'an ve hadis...

İslam, Kaşıkla Veren Kepçeyle Alan Düzene Karşı

Fatih Savaşan Mülâkat: Dilara Hut Bugün milletlerarası mücadelelerin birçoğu ekonomik alanda kendisini göstermektedir. İslam’ın her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yaptığı düzenlemeler ile insan hakkını...

Sabahattin Zaim’e göre İslam iktisadı

Sabahattin Zaim Mülakat: Doç.Dr. Lütfi Sunar Sabahattin Zaim: İslam Ekonomisi Dünyadaki Mevcut Düzene Karşı Bir Alternatif Arayışıdır İktisadi kalkınma çokça tartışılan bir kavram. İktisadi kalkınmadan neyi anlamamız...

Faizsiz Sistem ve Sabahattin Zaim

Sabahattin Zaim Mülakat: Osman Akyüz Prof.Dr. Sabahattin Zaim'in en belirgin özelliği "hocaların hocası" olmasıdır. Akademi ve fikir dünyasındaki ünü sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılmış ender şahsiyetlerden...

Liberalizm ile Eşitlik Olmaz

Cengiz Ceylan Mülakat: Aynur Erdoğan LİBERALİZMLE DÜNYANIN DOĞUSU İLE BATISI ASLA BİR OLMAYACAK Kapitalizm, Liberalizm, Demokrasi ve Protestan Ahlakla Kendisini Kökleştirmektedir Kapitalist ekonominin kökleşip yerleşmesinde liberalizmin etkisi nedir? Her...

Mehmet Asutay ile İslam Moral Ekonomisi ve İslami Bankacılığın Açmazları Üzerine II

ÜRETİM-TÜKETİM İLİŞKİLERİNİ BELİRLEMEDEN SİSTEM ÜRETEMEZSİNİZ Müslüman dünya bu problemi aşmak için uzun dönemli düşünüp sistem teorize etmek yerine aceleci ve pragmatist davranıyor. Bu problemi daha...