Daha Adil, Daha Makul Bir Küresel Ekonomi Mümkün Mü?

Ulus devlet anlayışı, yakın zamana kadar küreselleşme dalgasının altında kalıp tüm etkisini yitirmeye mahkûm görünüyordu. Şimdi ise tüm dünyadan yükselen popülizm rüzgârını arkasına alarak...

İrade Terbiyesi

Cemil Meric'in "Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim." diye tarif ettiği "İrade Terbiyesi" ilk yayımlandığı tarihten itibaren pek çok dile çevrilmiş ve tembellik, isteksizlik...

Mekki Surelerde İslam Ekonomisi; Temel Kavramlar ve İlkeler

Kur'an-ı Kerim tüketici kitlenin davranışlarında farklılıklar yaratarak kişisel istekleri, arzuları ve ihtiyaçları yeniden şekillendirir. Yaptığı harcamalardan dolayı ahirette hesaba çekileceğine inanan tüketici, 'Allah'ın sana...

Adam Smith Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof

Batılı varoluşun doğasını kavramak amacıyla ortaya konan telif eser sayısı Türkiye'de sınırlı bir düzeydedir. Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay'ın modern dünyanın ve kapitalizmin kavşağın­daki...

Görünmeyen Ekonomist

Sıkıcı okul kitapları için yapılmış olan ne varsa onun hünerli ellerinde canlanıverir Bu kitap sizi uyandırarak yeni bir dünyaya götürecektir. Hiçbir şey yapmasa bile...

Servetin Denetimine Yönelik Bir Uygulama Müsadere II. Mahmut Dönemi (1808-1839)

Osmanlı devletinde servetin farklı biçimlerde denetimi yoluyla sermaye temelli bir iktidar odağının oluşumuna müsaade edilmediği söylenebilir. Müsâdere kurumu ile merkezî devlet ve diğer toplum...

Ekonominin Kısa Tarihi

Sürükleyici ve eğlenceli bir ekonomi tarihi. Ekonomist deyip gözardı ettiklerimizin dünyaya yönelik kavrayışımızı nasıl değiştirdiğine şaşıracaksınız. – Tim Harford, Money and the Undercover Economics - Ekonomiye...

Liberalizm: Ahlâkî Temeller

Liberalizm: Ahlaki Temeller / Hasan Yücel Başdemir Bir kesim, liberalizmin çağdaş medeniyetin temellerini atan çığır açıcı bir vizyon ve bütün insanlığın yüzyıllardır inkâr edilmiş ahlâkî...

Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme

Osmanlı devleti modernleşirken “para, faiz, emek, sermaye, piyasa” vb. kavram ve kurumlar konusunda Batı tasavvur dünyasından devşirilen yeni kavram ve değerler yeterince tartışılmaksızın eskilerinin...

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

"Finansçı olmayanlar için finans da ne demek?" diyen arkadaşlara cevaben kaleme alınmış olan bu kitap, iş yaşamınız boyunca ya da olası iş yaşamınızda size...