Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi

Sanatın İcadı, modernliğin yerleşik kurumlarından biri olan sanatın soykütüğünü çıkaran, sanat ve etrafında kurulu tüm kavramlar sistemini yapısöküme uğratan bir kitap. Son yıllarda teori...

Asrın Afeti İsraf

Günümüzde en sık gündeme gelen ve tartışılan konulardan birisi de hiç kuşkusuz israf olgusudur. Bugün israf canavarı, insan ve toplum hayatını ciddi manada tehdit...

İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya

Schopenhauer’ın Einstein’dan Schrödinger’e, Nietzsche’den Wittgenstein’a, Wagner’den Mahler’e, Tolstoy’dan Beckett’a günümüz kültür dünyasını şekillendiren pek çok kişiyi etkileyen ve felsefe tarihinin başyapıtlarından biri olan İsteme ve...

Devlet ve Ekonomi

Hilfu’l-Fudûl nedir? Tekel güçlerine karşı mücadelede Müslümanlar için ne ifade etmektedir? Faiz niçin “kardeş” olmaya engeldir? “Hayr” olan kazanç nasıldır? İktisat ile din ve...

Çizgilerle Ekonomi

Meksikalı Marksist çizer Rius, yüzü aşkın kitabında onlarca konuyu çizgilerin diliyle anlattı. Çizgilerle Ekonomi, aslında çizerin iki kitabını içeriyor: İnsanlık tarihinde iktisadın rolünü anlatan “Yeni...

Tasarrufat-ı Mülkiye: Osmanlı’da Bir Politik İktisad Kitabı

Günümüzde Osmanlı iktisat tarihi ve iktisadî düşünce tarihi çalışmalarına hem yerli hem de yabancı akademik çevrelerin ilgileri artarak devam etmektedir. Bu ilginin temelinde geçmişten...

Felsefenin Kısa Tarihi

Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa Tarihi, görünüş ve gerçek, benliğin doğası, tanrının varlığı ve hem birey hem de toplumun...

Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler

Devlet Felsefesi başlıklı bu çalışmada, devletin temel kurum ve değerleri, devletin tarihsel süreçte  biçimlenişi, temel ihtiyaçların giderilme tarzı, devletin yapısını oluşturan iktisadi, siyasi ve...

Modernitenin Reformu: Abdurrahman Taha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan

“Abdurrahman Taha, sömürgecilik Afrika ve Asya’ya ayak bastığından beri İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli filozoflardan biridir. Onun hâlâ ilerleme hâlindeki projesi modern Müslüman aydınların...

Ahlâk ve Hukuk

 “Ahlâk ve Hukuk” öncelikle hem bir birey olarak hem de toplumsal bir varlık olarak insanın topyekûn hayatını ve daha kapsamlı olarak da tüm insanlığı...