İktisat Tarihi

Günümüzün dünya ekonomisini ve problemlerini kendisini meydana getiren tarihsel süreci anlamadan açıklamak mümkün değildir. İnsan geçmiş çağlardan günümüze üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim faaliyetlerinde...

Red Yazıları

Bu kitabın tezi şu soru çevresinde ve çerçevesinde ortaya çıkıyor: Müslüman insan bu dünya (dünyanın toplumsal ve politik vechesi) karşısında yerine seçerken taraf olma...

Erdem Peşinde

Bu kitap, akademik felsefe çevrelerinde kıyamet koparmış, hatta aforoz edilmiş bir kitap. Felsefi müfredata özgü birtakım çıkışsız argümanlarla yürütülen kısır ahlâk tartışmalarında yanlış tarafta...

Azgelişmişliğin Ekonomi-Politiği

İçinde bulunduğumuz dönemde Batı medeniyeti dendiğinde refah, özgürlük ve modernlik akla gelirken, Doğu ise yoksulluk, geri kalmışlık, savaş ve istikrarsızlıklarla özdeşleşmiştir. Bunun nedenlerini, birçoğumuz...

Red Yazıları

Bu kitabın tezi şu soru çevresinde ve çerçevesinde ortaya çıkıyor: Müslüman insan bu dünya (dünyanın toplumsal ve politik veçhesi) karşısında yerine seçerken taraf olma...

Robinson Crusoe

Daniel Defoe (1660-1731) Londra’da varlıklı bir ailede dünyaya geldi. İyi bir akademik eğitimin ardından ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatının ardından...

İktisadi Düşünce Tarihi

Bu kitap, yazarlarının belirttiği gibi, iktisadi düşünce tarihi alanında eşi olmayan bir eserdir. Yazarlar, sosyal bilimler alanında yazılmış herhangi bir kitabın tarafsız olamayacağını vurgulayarak,...

Felsefe – Bilimin Odağında Metafizik

Hayatımızı dayadığımız, sırtımızı verdiğimiz temel inançlar felsefe-bilimde aranmaz, aranmamalıdır. Zirâ felsefe-bilim yaşatmaz; hayati ihtiyaçları karşılamak üzre oluşturulmaz. Sadece merakı tatmine, bilgi edinmeye yöneliktir. Felsefenin...

Bölünmüş Dünya, Bölünmüş Sınıf “Küresel Ekonomi-Politik ve Kapitalizmde Emeğin Tabakalaşması”

“Bu, oldukça şaşırtıcı bir çalışma. Küreselleşmeye dair ciddi bir kafa karışıklığının hepimizi sarmaladığı bu devirde, Zak Cope dikkatimizi bu sürecin temelinde yatana çevirmemiz gerektiğini...

İş Yerinde Merhamet: İnsanı ve Şirketi Yücelten Sessiz Güç

Yıllardır süren merhamet araştırmalarının sonuçları bu kitapta kapsamlı, çok boyutlu ve derinlemesine bir biçimde okuyucu ile paylaşılıyor. Merhametle alakalı kavramlar ve kuramlar, hem bireysel...