Makina Efsanesi

Mumford bu eserinde, kadim zamanlardan beri -en azından Piramid Çağı'ndan bu yana- insan zihnini kuşatan bir efsaneden, bir mitten bahsetmektedir. Bu kitapta Mumford'un esas...

Eşitsizliğin Bedeli

Bugünün bölünmüş toplumu geleceğimizi nasıl tehlikeye atıyor? Dünyanın en etkili birkaç iktisatçısı arasında gösterilen ve 2001’de Nobel İktisat Ödülü’nü kazanan Joseph Stiglitz, Eşitsizliğin Bedeli’nde gelir...

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Max Weber, Alman sosyo-kültürel yapısı içinde yetişmiş ve bu iklimin etkisi ile eserlerini kaleme almıştır. Buna rağmen yazmış olduğu eserler tesir bakımından Alman sınırlarını...

Herkes İçin İktisat “Kapitalist Sömürüyü Anlama Kılavuzu”

İktisat, iktisatçılara bırakılamayacak kadar önemlidir. Kolay okunan bu özlü kitap, meslekten olmayan okurların, kapitalizmin nasıl işlediğini (ve nasıl işlemediğini) anlamak için ihtiyaç duyacakları temel...

Dünya İktisat Tarihi

İktisat tarihi öncelikle geçmişe vefa göstermek ya da ne olduğuna yönelik merakı gidermek gibi psikolojik sebeplerle okunur. Pedagojik açıdan önemli bir okumadır; zira geçmişi...

Roman Diliyle İktisat

Roman, gerçeklerle dopdolu hakikatsiz hikâye. Din ve büyüden arınıp, Para’nın büyüsüne kapılan bir dünyanın trajik destanı. Hem de kâğıt paranın. (Torunum, bitcoin diye fısıldıyor,...

İktisat Düşünürleri: Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri

Tüm dünyada iki milyonun üzerinde satan bu çağdaş klasik, Adam Smith'ten Malthus'a, Marks'tan Keynes'e kadar dünyada iz bırakmış bütün iktisat düşünürlerinin yaşamlarına açılan bir...

İslam Dünyasında Vakıflar

Günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak bilinen kurumların atası vakıflardır. Bu kurumların klasik Islam Medeniyeti ve özellikle Osmanlı Imparatorluğu’nda büyük bir başarıyla uygulandıklarını biliyoruz. Bu...

İnsan Nedir?

Halley kuyruklu yıldızının dünyadan göründüğü gün doğan Mark Twain, bir kâhin edası ile bu yıldızın tekrar görüneceği gün öleceğini bildirmiştir. Nitekim, kehaneti tutmuştur da....

İktisat Sosyolojisi: İktisatta ve Toplumda Kaybolan Ruhu Bulma Arayışı

İnsanı ve toplumu anlamak zor… İnsan, toplum ve iktisat arasındaki ilişkileri anlamak ise daha da zor… Çünkü… • Bir tarafta güçlü bağlarla kurulan ilişkilerin dayanılmaz...