Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi

Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım...

Karz İşlemlerinde Enflasyona Kadar İlave Getiriler

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç Faiz İslam’da en büyük itiraz ile reddedilmiş ve lanetlenmiştir. (Hossain, 2009) İslam’da getiri emek, riske katlanmak veya bir hakkın ileri sürülmesi ile...

Türkiye’de Zekât Potansiyeli

Melih Turan                                              ...

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Zekât Ayetleri ve Mealleri

Bilindiği üzere zekât emri İslamiyetin beş esasından üçüncüsüdür. Kur'an-ı Kerim'de 'zekât'(الزَّكٰوةَ)   lafzıyla 30 defa, 'sadaka' (صَدَقَةً)  lafzı ile müteradif manada 2 defa geçmekte, toplamda...

İnsani Ekonomi Modeli

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç  Dünyanın gidişi ile ilgili endişeler materyalist zihniyetin yaygınlaşması ve insanları olduğu gibi toplumları da etkisi altına alması gelecek için karamsar bir tablo...

Gelir Dağılımı Adaletsizliği: Modern Finans Kurumları ve Bir Finans Kurumu Olarak Vakıflar

Öğr. Gör. Fikri Kaplan, THK Üniversitesi Özet Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki adaletsiz paylaşım dünyanın her bir köşesinde kendisini en acımasız bir...

Zekat, Tasarruf ve Büyüme: İslamî Bir Çercevede Makro Tüketim Fonksiyonu – M. Fahim Khan

Bu değerlendirmede, İslam İktisadı literatürünün önde gelen isimlerinden Muhammad Fahim Khan'ın "The Macro Consumption Function in an Islamic Framework" adlı makalesini incelemeye ve özetlemeye çalışacağız...

İslam ve Ekonomik Kalkınma: İbni Haldun Modeli

M. Umer Chapra, “Islam and Economic Development: A Discussion within the Framework of Ibn Khaldun’s Philosophy of History”, Ekim 1998 Değerlendiren: Mehmet Kılıçaslan Bütün insanların refahına(felah)...

Neden İslam Ekonomisi?

Doç. Dr. Kamil Güngör Yedi milyarı aşan dünyamızda kaynakların verimli kullanılıp, üstelik de geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artan insan isteklerini karşılama ve bölüşümün dengeli yapılabilmesi için...

‘İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri’

(Asad Zaman - 'İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri' adlı Makalesi Üzerine Notlar) (Fundamentals of an Islamic Economic System)                  ...