Zekat, Tasarruf ve Büyüme: İslamî Bir Çercevede Makro Tüketim Fonksiyonu – M. Fahim Khan

Bu değerlendirmede, İslam İktisadı literatürünün önde gelen isimlerinden Muhammad Fahim Khan'ın "The Macro Consumption Function in an Islamic Framework" adlı makalesini incelemeye ve özetlemeye çalışacağız...

İslam ve Ekonomik Kalkınma: İbni Haldun Modeli

M. Umer Chapra, “Islam and Economic Development: A Discussion within the Framework of Ibn Khaldun’s Philosophy of History”, Ekim 1998 Değerlendiren: Mehmet Kılıçaslan Bütün insanların refahına(felah)...

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi

Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım...

Neoliberalizm, Küreselleşme ve Kalkınma Üzerine

Sercan Karadoğan Son çeyrek yüzyılda dünyayı en çok meşgul eden ve meşgul ederken onu değiştiren/dönüştüren kavramlardan “neoliberalizm, küreselleşme ve kalkınma” her gece yatmadan büyüklerimiz tarafından...

Zekâtın Çarpan Etkisi

Zekâtın asıl amacı Allah’ın emrini yerine getirmektir. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi zekâtın da bir araç olarak farklı işlevleri ve etkileri vardır. Bunlardan biri...

Gelir Dağılımı Adaletsizliği: Modern Finans Kurumları ve Bir Finans Kurumu Olarak Vakıflar

Öğr. Gör. Fikri Kaplan, THK Üniversitesi Özet Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki adaletsiz paylaşım dünyanın her bir köşesinde kendisini en acımasız bir...

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Zekât Ayetleri ve Mealleri

Bilindiği üzere zekât emri İslamiyetin beş esasından üçüncüsüdür. Kur'an-ı Kerim'de 'zekât'(الزَّكٰوةَ)   lafzıyla 30 defa, 'sadaka' (صَدَقَةً)  lafzı ile müteradif manada 2 defa geçmekte, toplamda...

İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

Dr. Taha Eğri Yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam eden “İslam iktisadı” çalışmaları son dönemde hızını artırarak devam etmektedir. Bu alanda yapılan konferans, seminer...

İslam Ekonomisinde Üretimin Tarifi

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu İnsan muhtaç olduğu malları tabiatta tüketime elverişli bir şekilde hazır bulmaz. Pınar suları gibi içmeye elverişli temiz su bulunsa bile bunları hem taşıma...

Neden İslam Ekonomisi?

Doç. Dr. Kamil Güngör Yedi milyarı aşan dünyamızda kaynakların verimli kullanılıp, üstelik de geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artan insan isteklerini karşılama ve bölüşümün dengeli yapılabilmesi için...