İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

Dr. Taha Eğri Yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam eden “İslam iktisadı” çalışmaları son dönemde hızını artırarak devam etmektedir. Bu alanda yapılan konferans, seminer...

Fitre Ne Zaman Kimlere Verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup...

İslam İktisadının Kaynakları

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam Usül İlmine göre bilginin başlıca 3 kaynağı vardır: Beş duyu (havass-ı selime), akıl ve sadık (doğru) haber. Beş duyu bize...

İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili

Muhammed Necatullah Sıddıki'nin "Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature" adlı, Ömer Açıkgöz tarfından Türkçe'ye "İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir...

Küresel Kriz Sonrası İktisat Eğitiminin Dönüşümü

Prof.Dr. Ahmet Faruk Aysan Küresel krizin 2008’ın sonlarında Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak verdiğini söyleyebiliriz. Küresel kriz değişik veçheleriyle günümüze kadar geldi. Önceleri krize karşı alınabilecek...

İslam Ekonomisinde Üretimin Tarifi

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu İnsan muhtaç olduğu malları tabiatta tüketime elverişli bir şekilde hazır bulmaz. Pınar suları gibi içmeye elverişli temiz su bulunsa bile bunları hem taşıma...

İslam İktisadına Giriş Niteliğinde 5 Makale

İslam iktisadının tanıtımına devam ederken bu ilim dalı hakkında detaylı malumata sahip olmak isteyenlerle Türkiye'deki İslam iktisadı alanında çalışan hocalarımızın giriş niteliğinde 5 akademik...

İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâse Adlı Eseri

Prof. Dr. Sabri Orman'ın "İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâsetu’l-Umme bi Keşfi’l-Ğumme Adlı Eseri" makalesini sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.  

İslam İktisadı Çalışmalarında Yöntem Üzerine Bazı Mülahazalar

Doç.Dr. Necmeddin Kızılkaya Günümüzde İslam iktisadı ve finansından bahseden hemen her araştırmacı, daha çok Kur’an’a bazen de sünnete referansta bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, içinde...

Kurumlar, Kurumsal Teori ve İktisadi Kalkınma

Mustafa Yağcı Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybeden Nobel Ekonomi ödülü sahibi Douglass North’un((Douglass North’un hayatı ve çalışmaları ile ilgili ölümünden sonra yayınlanan ekteki yazıya...