İslam Ekonomisinde İstikrarlı-Reel Para ve Maliye Sistemi

Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam ekonomisi, reel ekonomi anlayışının gereği olarak istikrarlı ve reel para sistemini savunur. Bu bir noktada belirsizlik ve belirsizliklerin giderilmesi ilkesinin tabii...

İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

Dr. Taha Eğri Yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam eden “İslam iktisadı” çalışmaları son dönemde hızını artırarak devam etmektedir. Bu alanda yapılan konferans, seminer...

Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu

Lütfi Sunar "Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz...

İslam Ekonomisi Kavramı

Monzer Kahf İslam ekonomisi kavramı, İslami bir toplumda erkeklerin ve kadınların ekonomik davranışlarına rehberlik eden bir değerler sistemi olarak sosyal, siyasi ve yasal ortamlardaİslami aksiyomların yürürlükte olduğu...

Zekat Nasıl Hesaplanır? 3

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hayvanların Zekâtı Nasıl Hesaplanır? Kur’an’da doğrudan hayvanların zekâtından söz eden bir âyet bulunmaz. Ancak “Onların mallarından sadaka (zekât) al…”((Tevbe, 9/103.)) âyetinin genel anlamının...

İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâse Adlı Eseri

Prof. Dr. Sabri Orman'ın "İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâsetu’l-Umme bi Keşfi’l-Ğumme Adlı Eseri" makalesini sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.  

‘İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri’

(Asad Zaman - 'İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri' adlı Makalesi Üzerine Notlar) (Fundamentals of an Islamic Economic System)                  ...

Gelir Dağılımı Adaletsizliği: Modern Finans Kurumları ve Bir Finans Kurumu Olarak Vakıflar

Öğr. Gör. Fikri Kaplan, THK Üniversitesi Özet Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki adaletsiz paylaşım dünyanın her bir köşesinde kendisini en acımasız bir...

Diyanet, kriptoparalar ve fırsatlar

Melih Turan Diyanetin kriptoparalar üzerine yaptığı açıklamadan sonra “bitcoin” üzerine Türkiye’de genel manada bir gündem oluştu. Ancak Türkiye’deki kriptopara borsalarına bakılacak olursa bu yüzden işlem...

Zekat, Tasarruf ve Büyüme: İslamî Bir Çercevede Makro Tüketim Fonksiyonu – M. Fahim Khan

Bu değerlendirmede, İslam İktisadı literatürünün önde gelen isimlerinden Muhammad Fahim Khan'ın "The Macro Consumption Function in an Islamic Framework" adlı makalesini incelemeye ve özetlemeye çalışacağız...