Mevcut Ekonomi Politik Sorunların Bir Çözümü Olarak İslam Ekonomisi

Sercan Karadoğan Genel durum Batılı değerlerin üretmiş olduğu ekonomik sistem ve sistemlerdeki bozukluklar, çarpıklıklar her geçen gün derinleşerek; politik, toplumsal ve ekonomik yapı üzerindeki baskıyı artırmakta...

Zekat Nasıl Hesaplanır? 2

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Şirketlerin Zekâtı Nasıl Hesaplanır? İslâmî esaslara göre kurulan ortaklıklarda her ortak kendi hissesine düşen zekâtla yükümlü olur. Ortaklar sadece ticaretin gerektirdiği işlemlerde...

İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâse Adlı Eseri

Prof. Dr. Sabri Orman'ın "İslami Düşünce Geleneğinde İktisadi Krizler Meselesi: Makrizi ve İğâsetu’l-Umme bi Keşfi’l-Ğumme Adlı Eseri" makalesini sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız.  

İslam Ekonomisinde İstikrarlı-Reel Para ve Maliye Sistemi

Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam ekonomisi, reel ekonomi anlayışının gereği olarak istikrarlı ve reel para sistemini savunur. Bu bir noktada belirsizlik ve belirsizliklerin giderilmesi ilkesinin tabii...

Faizin Ahlaki, Psikolojik ve Manevi Zararları

Faiz ilk çağlardan beri ödünç verme muameleleriyle birlikte gelişmiş ve ortaya çıktığı andan itibaren en başta din adamlarının, sonra filozofların, devamında da maliyeci, hukukçu ve iktisatçıların inceleme konusu olmuştur ve tarih boyunca...

İslam’a Göre Faiz

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Riba sözcüğü arapça olup; ziyade, fazlalık ve faiz demektir. Sözcüğün kökeninde “mutlak çoğalma” anlamı vardır. Bir fıkıh terimi olarak; bedelli akitlerde taraflardan birisi...

Türkiye’de Orta Sınıfların Değişen Konumu

Lütfi Sunar "Orta sınıf bugün artık tek başına açıklayıcı genel bir kategori olmaktan çıkmış durumda. Orta sınıfa dair alt katmanlarla ilgili kavramlaştırmalar yapılmasının sebebi biraz...

Ekonomi’de Yılın Enleri

Servet Yıldırım Âdettendir; yıl sonu geldiğinde değerlendirmeler yapılır, öne çıkan olay, kişi ve kurumlar konuşulur. Bu geleneği sürdürüp, bana göre yılın “en”lerini listeledim Eğer yılın olayı...

İnsani Ekonomi Modeli

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç  Dünyanın gidişi ile ilgili endişeler materyalist zihniyetin yaygınlaşması ve insanları olduğu gibi toplumları da etkisi altına alması gelecek için karamsar bir tablo...

Zekâtın Çarpan Etkisi

Zekâtın asıl amacı Allah’ın emrini yerine getirmektir. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi zekâtın da bir araç olarak farklı işlevleri ve etkileri vardır. Bunlardan biri...