‘İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri’

(Asad Zaman - 'İslam İktisat Sistemi’nin Temelleri' adlı Makalesi Üzerine Notlar) (Fundamentals of an Islamic Economic System)                  ...

Zekat, Tasarruf ve Büyüme: İslamî Bir Çercevede Makro Tüketim Fonksiyonu – M. Fahim Khan

Bu değerlendirmede, İslam İktisadı literatürünün önde gelen isimlerinden Muhammad Fahim Khan'ın "The Macro Consumption Function in an Islamic Framework" adlı makalesini incelemeye ve özetlemeye çalışacağız...

Faizsiz Pencere

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç Faizsiz finans kuruluşları dünyada iki tip olarak karşımıza çıkar. Birincisi bağımsız kuruluş ikincisi konvansiyonel finans kuruluşu içinde faaliyet gösteren pencere şeklindedir. Faizsiz...

İslam İktisadı Nedir?

Melih Turan Bir hayli zamandır İslam İktisadı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Etkinliklere katılıyoruz, makaleler, kitaplar okuyoruz. Alanın uzmanlarını dinliyoruz. Ama bu alanda çalıştığımızı söylediğimiz zaman çevremizdeki...

İslam ve Ekonomik Kalkınma: İbni Haldun Modeli

M. Umer Chapra, “Islam and Economic Development: A Discussion within the Framework of Ibn Khaldun’s Philosophy of History”, Ekim 1998 Değerlendiren: Mehmet Kılıçaslan Bütün insanların refahına(felah)...

Gelir Dağılımı Adaletsizliği: Modern Finans Kurumları ve Bir Finans Kurumu Olarak Vakıflar

Öğr. Gör. Fikri Kaplan, THK Üniversitesi Özet Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki adaletsiz paylaşım dünyanın her bir köşesinde kendisini en acımasız bir...

Neden İslam Ekonomisi?

Doç. Dr. Kamil Güngör Yedi milyarı aşan dünyamızda kaynakların verimli kullanılıp, üstelik de geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artan insan isteklerini karşılama ve bölüşümün dengeli yapılabilmesi için...

Türkiye’de Zekât Potansiyeli

Melih Turan                                              ...

İslam İktisadı Ne Değildir?

Melih Turan İslam İktisadının özelliklerine geçmeden, İslam İktisadının ne olmadığının açıkça tanımlanması gerekiyor. Zira İslam iktisadı, kasıtlı ya da kasıtsız olarak diğer ekonomik sistemlerle ilişkilendiriliyor,...

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi

Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım...