Kapitalist Sistemin Bozukluğu

Abdurrahman El Maliki Kapitalist sistemin bozukluğunu anlayabilmek için ekonomik sistemin temelini oluşturan “Milli Gelirin artırılması” düşüncesinden işe başlamak gereklidir. Bu düşünce Kapitalist sistemin temelidir ve...

İslam Ekonomisinde Metot ve Bilimsellik

M. Umar Chapra Ekonomi biliminin metodu da dünya görüşü tarafından belirlenmektedir. Metot kelimesi, sözlükte, belirli bir mantık silsilesi içerisinde arzulanan bir sonuca ulaşmak için bir...

İslam İktisadının Bazı İlkeleri

Mehmet Odabaşı 1. İslam’ın İktisadî Hükümleri Dinin Bütününden Ayrı Düşünülemez İslamiyet, vazettiği hükümlerle insan hayatının tamamını ve ölüm sonrasını kuşatan bir dindir. Bu dinde; inanç, temizlik,...

İslam Ekonomisinde İstikrarlı-Reel Para ve Maliye Sistemi

Prof.Dr. Ahmet Tabakoğlu İslam ekonomisi, reel ekonomi anlayışının gereği olarak istikrarlı ve reel para sistemini savunur. Bu bir noktada belirsizlik ve belirsizliklerin giderilmesi ilkesinin tabii...

Çalışmanın Evrimi

Dani  Rodrik Çeviri: Zeynep Özdemir Aralık ortasında Birleşmiş Milletler yıllık nişanesi olan İnsani Gelişim Raporlarından sonuncusunu yayınlayacak. Bu senenin raporu çalışmanın doğasına odaklanıyor: geçimimizi sağlama şeklimizin...

Faiz Yasağı Bağlamında Dolaylı Ekonomik Kontrol Olarak Maliye ve Yatırım Politikaları

Nawab Haider Naqvi İslami bir ekonomide faizin yasaklanmasının mali politikaların rolü açısından önemli sonuçları olacaktır. Yönetim normal bir şekilde özel sanayilerde yeni yatırımları teşvik etmek...

Türkiye’de İslam İktisadının Sorunları

Zeyneb Hafsa Orhan Dünyada İslam iktisadı tabirinin ilk kullanılışı 1930’lar, bu isim altında müstakil bir alan oluşturulması ise 1970’lere dayanmaktadır. Buna dair dünyadaki gelişmelerden de...

Özel Sektörün Dış Borcu Nedir?

Güngör Uras Özel sektörün yurt dışına kredi borcu Merkez Bankası’nın yayınladığı bilgilere göre, 2017 Kasım ayında 236.5 milyar dolara ulaştı. 2016 yılı sonunda borç 217.2...

Bozuk Gelir Dağılımı

Fatih Özatay Refah açısından bakıldığında, bir ülkenin milli gelirinin büyüklüğü açısından dünyanın bilmem kaçıncı ülkesinin olmasının bir önemi yok. Aynı para birimi cinsinden ölçüldüğünde, A...

Faizin Ahlaki, Psikolojik ve Manevi Zararları

Faiz ilk çağlardan beri ödünç verme muameleleriyle birlikte gelişmiş ve ortaya çıktığı andan itibaren en başta din adamlarının, sonra filozofların, devamında da maliyeci, hukukçu ve iktisatçıların inceleme konusu olmuştur ve tarih boyunca...