Olivier Blanchard’dan Ekonomistler İçin Finansal Kriz ile İlgili Beş Ders

David Wessel Çeviri: Sercan Karadoğan Son 75 yıldaki en kötü finansal kriz ve en derin resesyon bunu yaşayan akademik ekonomistlere ve politika yapıcılarına neler öğretti? Yakın...

Neoliberalizm İçimizdeki En Kötüyü Ortaya Çıkardı

Paul Verhaeghe Çeviri: Burak Sezgin Kimliklerimizi dış etkilerden ayrı ve durağan görmeye meyilliyiz. Fakat yıllar içinde kazandığım araştırma ve terapi tecrübelerim beni, ekonomik değişimin sadece değer...

Zekat Nasıl Hesaplanır? 2

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Şirketlerin Zekâtı Nasıl Hesaplanır? İslâmî esaslara göre kurulan ortaklıklarda her ortak kendi hissesine düşen zekâtla yükümlü olur. Ortaklar sadece ticaretin gerektirdiği işlemlerde...

Zekât Nasıl Hesaplanır? 1

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Altın, Gümüş ve Paraların Zekât Nasıl Hesaplanır? 1)  Altın ve Gümüşte Nisap: Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Borcundan ve...

İslam İktisadı Çalışmalarında Yöntem Üzerine Bazı Mülahazalar

Doç.Dr. Necmeddin Kızılkaya Günümüzde İslam iktisadı ve finansından bahseden hemen her araştırmacı, daha çok Kur’an’a bazen de sünnete referansta bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, içinde...

İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

Dr. Taha Eğri Yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam eden “İslam iktisadı” çalışmaları son dönemde hızını artırarak devam etmektedir. Bu alanda yapılan konferans, seminer...

Küresel Kriz Sonrası İktisat Eğitiminin Dönüşümü

Prof.Dr. Ahmet Faruk Aysan Küresel krizin 2008’ın sonlarında Lehman Brothers’ın batmasıyla patlak verdiğini söyleyebiliriz. Küresel kriz değişik veçheleriyle günümüze kadar geldi. Önceleri krize karşı alınabilecek...

İslam’da Gümrük Vergisi

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Ülkelerarası mal ithalat ve ihracatını kısıtlamak veya yasaklamak üzere devletler tarafından konulmuş olan vergilere gümrük adı verildiğini biliyoruz. Ayrıca devletlerin ekonomiye...

Neoliberalizm, Küreselleşme ve Kalkınma Üzerine

Sercan Karadoğan Son çeyrek yüzyılda dünyayı en çok meşgul eden ve meşgul ederken onu değiştiren/dönüştüren kavramlardan “neoliberalizm, küreselleşme ve kalkınma” her gece yatmadan büyüklerimiz tarafından...

Faizsiz Pencere

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç Faizsiz finans kuruluşları dünyada iki tip olarak karşımıza çıkar. Birincisi bağımsız kuruluş ikincisi konvansiyonel finans kuruluşu içinde faaliyet gösteren pencere şeklindedir. Faizsiz...