Red Yazıları

Bu kitabın tezi şu soru çevresinde ve çerçevesinde ortaya çıkıyor: Müslüman insan bu dünya (dünyanın toplumsal ve politik veçhesi) karşısında yerine seçerken taraf olma tavrını nasıl belirtiyor? Taraf olmaması gereken yerde kendisini taraf gibi görmesini veya taraf olması gereken yerde olmaması gibi konuşlanmaların içine düşmesindeki kafa karıştırıcı durumlar onun hala temel sorunlarından birini oluşturmaya devam ediyor. Kitap boyunca çeşitli durumlarda hep bu sorunun cevabı aranmaya çalışılmıştır.

Kaynak: İz Yayıncılık