İslam Düşüncesi’nin Teşekkülü ve Felsefi İlimlerin Ortaya Çıkışı

İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik programlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı olacaktır. Ömer Türker bu ders ile, İslâm düşünce tarihi geleneğinin teşekkülünü ele almaktadır.