Kant’ın Kritik Projesi ve Çağdaş Felsefenin Krizi

İnsanların beklentilerini karşılayıp, meraklarını ya da varsa menfaatlerini gidermek üzere her zaman birileri belli şeyler vaat eder. Kriz dediğimiz şey de bu vaadin artık karşılanmaması, beklentilerin bir şekilde yerine getirilmemesinin fark edilmesi oluyor. Bir başka deyişle vaat edilenin ya da vaadin içinde sunulduğu sistemin artık sorunlu olmaya başladığının düşünülmesiyle krizler başlıyor.