Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler

Devlet Felsefesi başlıklı bu çalışmada, devletin temel kurum ve değerleri, devletin tarihsel süreçte  biçimlenişi, temel ihtiyaçların giderilme tarzı, devletin yapısını oluşturan iktisadi, siyasi ve dini  değer sistemleri, yöneticileri ve yönetim tarzları eleştirel bir tarzda incelenmektedir.

Bu bağlamda; devletin geçmişi, şimdisi ve geleceği yeniden değerlendirilmektedir.

Bu  çalışmada  amaçlanan  şey,  insanlık  sorunlarını  çözecek,  ahlaki  temele  dayalı  adaletli  bir  devletin nasıl mümkün olduğunu tartışmaktır.

Adalet temeline dayalı ya da adaleti amaç edinen bir devletin hangi şartlarda gerçekleşebileceğinin teorik denemesi yapılmaktadır.

Kaynak: Kitap Yurdu