İş’te İnsan ve Ahlak İş Ahlakı

Bu kitapta; genel anlamda ahlak, özel anlamda ise iş ahlakı konusu, değişik boyutlarıyla incelenmiş, konu bütüncül bir perspektifle ele alınmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan her bir konu başlığı ayrı bir araştırma konusu olabileceğinden, hacmi daha da arttırmamak için, ayrıntılandırmada sınırlı kalınmaya özen gösterilmiştir. Konular, olabildiğince tablo ve şekiller, tamamına yakını yaşanmış, gerçek vakalarla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynak: Kitap Yurdu