İslam Ekonomisi ve Finansı için Kısa Okuma Listesi

Sitemizde daha önce Zeynep Hafsa Orhan hocamız tarafından hazırlanan bir tavsiye kitap okuma listesi paylaşmıştık. Özellikle evde geçirdiğimiz vakitlerin arttığı bu günlerde Zeynep Hafsa hocamız bu listeyi güncelledi ve ikinci bir listeyi sizlerle paylaştı. Bu listeyi size ulaştırmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bereketli okumalar dileriz:

Mevcut Ekonomi ve Finans Teorisini Anlamaya Yönelik Kitaplar:

Neo-klasik iktisat teorisi, Emmanuelle Benicourt ve Bernard Guerrien, 2017, İletişim Yay.

İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası, Mark Skousen, 2019, Adres Yay.

Finansın Temel Teorileri, Aysel Gündoğdu, 2018, Beta Basım Yayım.

Finansçı Olmayanlar için Finans, Hakan Özerol, 2018, Elma Yayınevi.

Para Banka ve Finansal Piyasalar, İlker Parasız, 2018, Ezgi Kitabevi.

Mevcut Ekonomik ve Finansal Yapıya Dair (Eleştiri de İçeren) Kitaplar:

Herkes için İktisat: Kapitalist Sömürüyü Anlama Kılavuzu: Jim Stanford

Finansallaşma ve Kapitalizmin Krizi: Costas Lapavitsas

Borçlandırılmış İnsanın İmali: Neo-liberal Durum Üzerine Deneme, M. Lazzarato

Para, Banka Kredisi ve Ekonomik Çevrimler, Jesus Huerta De Soto, 2017, Legal Yay.

İslam Ekonomisi ve Finansını Anlamaya Ön Hazırlık Olarak Okunması Önerilenler:

İslam Hukuk İlminin Esasları, Zekiyüddin Şaban, 2017, TDV Yay.

Hadis Kitapları, özellikle İmam Malik`in Muvatta`sı.

Ticaret ve İktisat İlmihali, Hamdi Döndüren, 2012, Erkam Yay.

İslam Borçlar Hukuku, Abdullah Çolak, 2020, Ensar Neşriyat.

Kuran`ı Kerim`de İktisadi İlkeler, Muhammed Hasanüzzaman, 2017, İgiad Yay.

Hz. Peygamber`in İktisadi Öğretileri, Muhammad Akram Khan, 2017, İgiad.

İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri, S. M. Hasanüzzaman, 2017, İktisat Yay.

İslam ile Ekonomi Arasındaki Bağlantıya Dair Kitaplar:

Din Ekonomisi, Ömer Demir, 2013, Sentez Yay.

İslami İktisat, Değerler ve Modernleşme Üzerine, Sabri Orman, 2014, İnsan Yay.

İslam Ekonomisine Giriş Kitapları:

İslam İktisadına Giriş, Ahmet Tabakoğlu, 2013, Dergâh Yay.

İslam İktisadının Temelleri, Monzer Kahf, 2019, İktisat Yay.

İslam İktisadına Giriş, Ali Muhyiddin Karadaği, 2018, İktisat Yay.

Ekonominin Temelleri: Ahlaki bir Yaklaşım, Seif I. Tag el-Din, 2020, İktisat Yay.

İslam Ekonomi ve Düşüncesi Tarihine Dair Kitaplar:

A. Islahi`nin İktisat Yayınları`ndan çıkan kitap serisi (16., 17., 18., ve 19. Yy`a dair olanlar)

İslam İktisat Düşüncesi Tarihi: Harac ve Emval Kitapları, Cengiz Kallek, 2015, Klasik Yay.

İslam İktisadının Kısa Tarihi, Ahmed el-Ashker ve Rodney Wilson, 2019, İktisat Yay.

Not: Bu kısım özellikle Osmanlı iktisat tarihine dair okumalarla zenginleştirilebilir.

İslami Finans ve Bankacılığa Dair Kitaplar:

İslami Finansı Anlamak, M. Ayub, 2017, İktisat Yay.

İslam`da Bankacılık ve Finansman, Yahia Abdul Rahman, 2020, İZÜ Yay.

Katılım Bankacılığı, Hüseyin Tunç, 2016, Nesil Yay.

Not: İlave konulara dair ve detaylı okumalar için öneri isteyenler, şu adrese e-mail atabilir: hafsa.orhan@izu.edu.tr