Modern Dönemde Eğitim, Edebiyat, Sanat ve İktisat

Disiplinler arası çalışmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda düşünmesi ve ürünlerini bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik bir çalışma ile aklı çok yönlü çalıştırmak ise araştırmacının bilim dallarından en az birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim insanı, ayrıntıda gizli olan evrensel yasaların işleyişini keşfetmeyi istemeli ve vaktini buna vakfetmelidir. Bu aşamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da ortaya çıkan önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi içerisinde müstakil bir yol çizerken aynı zamanda kendisini besleyen farklı bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliştirme ve değiştirme imkânına sahip olur. Dolayısıyla uluslar arası ya da ulusal ölçekte gerçekleştirilen her yeni buluş, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok bilim dalını da etkiler ve bilim insanlarını yeni bakış açılarına sevk edecek bir ufuk açar.

Kaynak: Kitap Yurdu