İKSAR İlk Faaliyet Raporunu Yayımladı

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) ilk faaliyet raporunu yayınlamanın sevincini yaşıyor. Temel değerlerinden biri olarak belirlediği şeffaflık ilkesi doğrultusunda, dernek faaliyetlerini ve 2019 yılı sonuna kadar elde edilen çıktıları derneğin paydaşları ve kamuoyuyla paylaşıldı.

İKSAR, amelsiz ilimin insanın sırtında bir yük olduğunun bilinciyle, İslam iktisadı alanında çalışmalar yürüten ve bu alana ilgi duyan akademisyenler tarafından 2018 yılının Haziran ayında kuruldu. Teorik zeminde ortaya konulmuş bilgilerin pratik hayata yansımasını sağlamayı ve uygulamaların işleyişine göre zayıf ve güçlü yanlarının tespit edilerek teorik zeminin güçlendirilmesi arzulandı. Ayrıca, İslam iktisadının insan odaklı anlayışına uygun olan çalışmaların gerçekleştirilebileceği gösterilmek istendi. Bu doğrultuda,  karz-ı hasene dayalı mikrofinans programı ve ikinci el kitap ve kırtasiye ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik Hayr’ola projesi faaliyete geçmiştir.

Karz-ı hasen programı, 2018 yılının Ekim ayında verilen ilk karz ile birlikte başlamıştır. Bu programın temel gayesi, verilmiş olan karzın gelir getirici faaliyetlerde kullanılması sayesinde ailelerinin maddi imkanlarını artırma noktasında yardımcı olabilmektedir. Yola yeni çıkıldığı için fon kaynağının kısıtlı olması ve mümkün mertebe farklı kişilere bu fırsatı sağlamak adına verilecek karz miktarı en fazla 5000 TL ve vade ise en çok 12 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca fonun farklı kullanıcılara tekrar tekrar kullandırılması sayesinde, bağışçıların da sadaka-i cariye hükmünde hayra ortak olmaları sağlanmıştır.

Derneğin bir diğer projesi olan Hayr’ola sayesinde ise katılımcılara, evlerinde bulundurdukları kitapları ve kırtasiye ürünlerini, ihtiyacı olanların ve dileyenlerin daha uygun bir şekilde elde edebilmelerini sağlamak adına bağışta bulunmaları imkanı verildi. Diğer taraftan ise bu ürünleri temin etmek isteyenler, karşılığında bağışta bulunarak toplanılan paranın burs olarak dağıtılmasına vesile oldular. Yanı atıl bir şekilde duran ürünler, ihtiyaç duyanlarla buluştu ve öğrencilere burs olarak kazandırılmış oldu.

2019 yılı içinde 39 kişiye karz-ı hasen kullandırılmış olup, kullandırılan miktar 210.400 TL’dir. Hayr’ola Projesi kapsamında ise 19.200 kitap bağışlanmış olup, 39.500 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin bir kısmı ile 4 öğrenciye burs verilmiştir.

2019 yılı itibariyle kullandırılan karz geri ödeme oranı %97 olmuştur.

İKSAR 2019 yıllık faaliyet raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: İksar