Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi

KTO Karatay Üniversitesinin yayınladığı bu eser medeniyet kavramını bileşenleriyle geniş bir bağlamda, açıklayıcı bir dille ele almaktadır. Türk-İslam medeniyeti ve Karatay medresesinin bu medeniyete etkisini bir çok başlık altında inceleyen eser okuyucusuna medeniyet kavramının bileşenlerini idrak edebilme, Türk-İslam medeniyetinin tarihsel serüvenini inceleme ve bu süreçte Karatay medreselerinin pozisyonunu görebilme imkanı sağlamaktadır. Eser KTO Karatay Üniversitesinde her bölüm öğrencisine ayrıca ders olarak okutulmaktadır. Eserin içindekiler bölümünü incelemek için tıklayınız.