Türkiye’de Kobi Girişimcilerine Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Ar-Ge Ve İnovasyon Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan , Dr. Öğretim Üyesi Esra Çıkmaz

1. Yenilikçi Girişimcilik Türleri

2. Yenilikçi Girişimlerin Özellikleri Ve Kültürel Dinamikleri

3. Kobi’lerde Girişimcilik İle Ar-Ge Ve İnovasyon İlişkisi

4. Vergi Teşviği İle İlgili Kavramsal Çerçeve Ve Ar-Ge’ye Yönelik Vergi Teşvikleri

Kaynak: Kitap Yurdu