İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İSEFAM Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz İslam ekonomisi ve finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağlamak gayesiyle ülkemizde üniversite düzeyinde kurulmuş ilk araştırma merkezidir (Resmî Gazete 18 Temmuz 2012, Sayı: 28357)

Merkezimizin temel amacı; İslam ekonomisi ve finansı konularında akademik çalışmalar yapmak, bu alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretip uygulama modelleri geliştirmek, seminer ve konferanslar düzenleyerek öğrenciler, araştırmacılar ve bütün olarak toplumun İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz; İslam ekonomisi ve finansı konusunda yapılan araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilgili literatürün geliştirilmesi amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi ’ni yayımlamakta, İslam ekonomisi ve finansı alanındaki bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi gayesiyle ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Konferansı ’nı, ve yine ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde İslam ekonomisi, İslami finans ve İslami bankacılık sisteminin öğrenciler, araştırmacılar ve kurumlar nezdince daha iyi kavranması ve yorumlanması amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu`nu düzenlemektedir.

Merkezimiz bünyesinde yapılan diğer araştırmaları aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz.

• İslam ekonomisi ve finansı alanlarında bilimsel yayın,

• Finans kuruluşları olarak Osmanlı Rumeli Para Vakıflarının tespiti ve tetkiki projesi,

• Türkiye ve dünyadaki benzer kurumlarla konferans ve eğitim programları,

• İslam ekonomisi ve finansı konularında yayınlanmış özgün eserlerin tercümesi,

• İlgili araştırma merkezleri ile araştırma, eğitim ve yayın işbirliği,

• İslam ülkeleri ekonomilerinin incelenmesi

Kaynak: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi