Kuveyt Türk, Topladığı Fonların 3’te 2’sini Finansman Olarak Kullandırdı

Kuveyt Türk Katılım Bankası 2019’un ilk 9 ayında 777.5 milyon TL net kar elde ederek katılım bankacılığı sektörünün toplam karının yüzde 45’ini tek başına elde etmiş oldu.

Kredi-finansman kullandırmada katılım bankalarının mevduat bankaları kadar istekli olmadıkları görülüyor. Mevduat bankaları topladıkları mevduatın hepsini kredi olarak piyasalara verirken, katılım bankaları topladıkları fonların sadece yüzde 72’sini finansman ihtiyacı olanlara yönlendirerek finansman sağladılar. Kuveyt Türk’ün topladığı fon miktarı 76.4 milyar TL iken kullandırdığı fon toplamı ise 51.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Kuveyt Türk topladığı fonları menkul kıymetler kalemlerinde değerlendirme yoluna gidiyor. Bu yılın dokuzuncu ayı itibarıyla Kuveyt Türk’ün menkul değerlerden elde ettiği gelir, kullandırdığı fonlardan elde ettiği gelirin yüzde 12’sine ulaştı ve 543.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın aktifinde 15 milyar TL’yi aşkın “Devlet Borçlanma Senetleri” bulunuyor.

Kaynak: Katılım Dünyası