İktisadi, Sosyal ve Siyasal Boyutları İle İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkiler

Prof. Dr. Seyfullah Erdoğan ve Do. Dr. Ayfer Gedikli’nin editörlüğünü üstlendiği “İktisadi, Sosyal ve Siyasal Boyutları İle İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkiler” eseri farklı başlıklar altında İslam ülkelerinin ilişkilerini ele alan ve açıklayan bir kaynak kitap niteliğinde. Eserin içeriği şu şekildedir:

İÇİNDEKİLER
 
BÖLÜM 1: ARAP DEVLETLERİ LİGİ
GİRİŞ
A. ARAP DEVLETLERİ LİGİ KURULUŞU SÜRECİ
B. ARAP DEVLETLERİ LİGİ YASASI (22 Mart 1945)
C. ARAP DEVLETLERİ LİGİ ÜYESİ ÜLKELER
D. ARAP DEVLETLERİ LİGİ VE ÜYESİ ÜLKELERİN FAALİYETLERİ: SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 2: İSLAM ÜLKELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE İSLAMİ
FİNANSMAN
A.GİRİŞ
B. İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARİ İŞBİRLİĞİ
C. İSLAM ÜLKELERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİ
D. İSLAM ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI FİNANSMAN
E. SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 3: İSLÂM ÜLKELERİ ARASINDA TİCARETTE YÖNTEM ÖNERİLERİ
GİRİŞ
A. İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE TİCARETİN ÖNEMİ
B. TİCARETTE KÜRESEL PARA BİRİMİ KULLANIMININ RİSKLERİ
C. İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA TİCARETTE METOT ÖNERİLERİ
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA

BÖLÜM 4: İSLAM ÜLKELERİNİN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ
A. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)
B. İİT ÜLKELERİNİN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ
SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 5: İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ ENERJİ İŞBİRLİKLERİ
GİRİŞ
A. İSLAM ÜLKELERİ GENEL ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
B. İSLAM ÜLKELERİ ENERJİ İŞBİRLİKLERİ
C. TÜRKİYE İLE İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ ENERJİ İLİŞKİLERİ
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA

BÖLÜM 6: İSLAM KALKINMA BANKASI
A. GİRİŞ
B. IDB GRUBUNDA YER ALAN KURULUŞLAR
C. İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU
D. LİTERATÜRDE İSLAM KALKINMA BANKASI
E. TÜRKİYE – İSLAM KALKINMA BANKASI GRUBU İLİŞKİLERİ
SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 7: POLİTİK VE EKONOMİK YÖNLERİYLE TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A. SUUDİ ARABİSTAN’IN TARİHİ VE TÜRKİYE İLE SİYASİ İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ
B. TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA GÜNCEL SİYASİ İLİŞKİLER
C. TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
D. SUUDİ ARABİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ
E. TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN EKONOMİLERİNİN MUKAYESELİ OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
F. TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ GÜNCEL TİCARİ İLİŞKİLER
SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 8: SURİYE KRİZİ VE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN ETKİSİ
GİRİŞ
A. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NIN ARAP BAHARI SÜRECİNDEKİ İKİLEMİ
B. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ve SURİYE KRİZİNDE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
SONUÇ
KAYNAKÇA

BÖLÜM 9: EKONOMİK KÜRESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE MALEZYA’NIN İSLAM İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ
GİRİŞ
A. MALEZYA’NIN GENEL GÖRÜNÜMÜ
B. MALEZYA’NIN KÜRESELLEŞME SÜRECİ
C. İİT ÜLKELERİ İÇİNDE MALEZYA’NIN YERİ 1
SONUÇ
KAYNAKÇA