İslam İktisadı ve Finansı Alanında Konferans Serisi Başlıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki birkaç hafta ve ay boyunca İslam Finansı ve İktisadı adı altında, toplamda on konferanstan oluşacak, bir dizi halka açık konferans Prof. Dr. Monzer Kahf tarafından verilecektir.

Gerçekleştirilecek bu konferansların temel amacı İslam iktisadı ve finansı alanına bir farkındalık kazandırmak ve bu alanın güncel meselelerini tartışmaya açmaktır.Derslerin konuları, finans sektöründeki özel ve kamusal faaliyetlerin eğilimlerini ve yönünü ve ekonomik davranış ve tutumları etkileyecektir.İslami finansın ve katılımcı bankacılık sisteminin büyümesini desteklemek ve geliştirmek için neden çalışmamız gerektiği veya diğer finansman ürünlerine kıyasla neden tekafülü tercih etmemiz gerektiği soruları önemlidir. Bürokrasinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkileri ve toplumun mülk edinme sisteminin serbest olması da önem arz ediyor. Tüm bu ve benzeri konular bu ders dizisinde tartışılacaktır.

Bu dersler ekonomi ve finans öğrencileri, bankacılık ve diğer finans kurumlarındaki çalışanlar ve tüm hane halkları için çok değerli olabilir.

Detaylar için tıklayınız.

Kaynak: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi